Živá planeta Země

Sdílej
 
ZNÁTE SVŮJ SVĚT? Vítáme vás u dalšího pokračování naší soutěže o Zemi, kterou pořádá Agentura Koniklec. Vítězem pátého kola (v č. 9) se stali Lucie Heyzlová z Chomutova, Petr Kocourek z Dolního Metelska a Vlastislav Trunda z Malého Hradiska.

Správné odpovědi na otázky z minulého kola (č. 11)

11. Mezi typické jeskynní živočichy patří např. vyobrazený macarát jeskynní (obr. 3), mnohé druhy ryb, praménka, zdrojenka, někteří pavouci a štírci a také střevlíkovití brouci (obr. 1). Protože žijí v trvalé tmě, jsou často slepí, zato mají výrazně vyvinuté smyslové orgány hmatu, prodloužené končetiny (jako jeskynní stonožka na obr. 2) a nemají žádný tělní pigment (jsou bílí nebo narůžovělí). 22. Poprvé začal člověk obdělávat půdu v neolitu, tj. přibližně před 7000 lety. 3. Takové místo na Zemi není, život, alespoň v té nejjednodušší podobě, existuje všude. 3

Prázdninová literární, výtvarná a fotografická soutěž

O prázdninách naši soutěž přerušíme. Místo toho se můžete všichni (tedy i ti, kteří s námi během roku nesoutěží) zúčastnit prázdninové literární, výtvarné a fotografické soutěže vztahující se k Zemi. Soutěž je určena dětem a mládeži do 16 let a její vítězové získají fotoaparát a sadu výtvarných a psacích potřeb. Vítězné fotografické a výtvarné práce budou uveřejněny v některém z říjnových čísel časopisu, vítězná literární práce bude přečtena v pořadu Radio na polštář. Se všemi nejlepšími pracemi se budete moci seznámit také na prosincovém benefičním koncertě v Praze (15. 12. 2001). Vaše díla by měla zajímavým způsobem zachycovat Zemi, krajinu, významné přírodní prvky apod., a protože jde o soutěž prázdninovou, mělo by jít o vaše zážitky z léta. Vaše práce budou rozděleny do tří kategorií a měly by splňovat tato kritéria: Kategorie literární dílo: dvě strany textu psaného na stroji nebo velmi čitelným rukopisem (asi 120 řádků) Kategorie výtvarné dílo: 1 - 3 obrázky formátu A3, libovolná technika Kategorie fotografie: 1 - 3 fotografie minimálně formátu 13 x 18, libovolná barevnost


Své práce (každý se může zúčastnit všech tří kategorií) nám zašlete na adresu ABC nejpozději do 31. srpna. Nezapomeňte uvést své jméno, adresu a heslo "Země". Vítězové budou vyhlášeni v pořadu Českého rozhlas 2 Rádio na polštář dne 19. září. Na internetových stránkách informační kampaně www.koniklec.cz/informacnikampan budou výsledky uvedeny již od začátku září.