Hlavolam

Sdílej
 
Pro dlouhé podzimní večery

HlavolamZ dnešní vystřihovánky si můžete sestavit krabičku a šestnáct hranolků, které mají jednu podstavu stejnou a druhou odlišnou. V podstavách jsou čtyři typy pravidelných n-úhelníků (rovnostranný trojúhelník, čtverec, pravidelný pětiúhelník, pravidelný šestiúhelník) a ty jsou vybarveny čtyřmi různými způsoby. Úlohy zní jednoduše: Hranolky je třeba vložit do krabičky, ale do každé řady, každého sloupce i do obou úhlopříček smíte umístit každý tvar i každou barvu pouze jednou. Hlavolam není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá.

Návod na sestavení hlavolamu

Všechny díly pečlivě vystřihněte a naohýbejte hrany. Slepte krabičku. Hranolky modelujte tak, že nejprve potřete záložku u modrého pláště, plášť přeložte v polovině a stiskem slepte. Přilepte jednu podstavu. Hranolek naplňte asi do jedné třetiny sypkým materiálem (korálky, rýží a podobně) a přilepte druhou podstavu.

betlémOmlouváme se stavitelům prostorového betléma. Návod a další část vystřihovánky najdete v příštím čísle ABC.

Řešení

hlavolam