Nebezpečná lhostejnost

Sdílej
 
EKOLOGIE NA KAŽDÝ DEN

Nebezpečná lhostejnostDenně se na nás valí zprávy o problémech životního prostředí. Smog, kyselé deště, skleníkový efekt, ozonová díra, ničení pralesů, ubývání druhů a další a další nepěknosti představují hrozbu pro vše živé. Hovoří se o problémech globálních, tedy týkajících se celé planety. Z toho jako by vyplývalo, že i jejich řešení se skrývá pouze v rozsáhlých projektech, mezinárodních dohodách a rozhodnutích nejrůznějších úřadů a komisí. Na znečišťování přírody se ale nepodílejí jen nějací neznámí "oni", svůj díl zodpovědnosti nese každý z nás. Pravda, politici nebo vlivní podnikatelé mohou ovlivnit mnohem více než desetiletý školák z malého českého města, ale ke zlepšení stavu životního prostředí může vlastními silami přispět každý. Jen si představte třeba tu hromadu zbytečného a mnohdy jedovatého harampádí, která by nemusela vzniknout, kdyby každý z nás za rok vyprodukoval o pouhý kilogram odpadu méně. Země není na jedno použitíNa tomto místě budete pravidelně nacházet drobné rady a nápady na to, jak se k životnímu prostředí chovat co nejšetrněji. V příštím čísle už přineseme první konkrétní námět. Dnešní rada je sice obecná, ale nezbytná pro cokoli dalšího: Přemýšlejte o důsledcích činů a rozhodnutí, která den co den děláte. Mějte na paměti, že nežijete ve vzduchoprázdnu a že jakékoli vaše jednání ovlivňuje životy ostatních lidí a celé přírody. Největším nebezpečím pro naši planetu je totiž lhostejnost a pohodlná bezstarostnost nás všech.

Autor

-von- ilustrační foto archiv