Dobrodružství poznání

Sdílej
 

Dobrodružství poznání Dobrodružství poznání Dobrodružství poznání Chvíli mi to trvalo, než jsem pochopil, co nový počítačový titul Dobrodružství poznání vlastně představuje a komu je určen. Je to interaktivní učebnice s vlastním učitelem, perfektní snad po všech stránkách. Určena je všem, kdo se chtějí něčemu přiučit, i když tou pravou cílovou skupinou této encyklopedie jsou bezesporu žáci druhého stupně ZŠ a středoškoláci. Encyklopedie je rozdělena do tří okruhů - Planeta Země (zeměpis a vesmír), Člověk (biologie člověka) a Věda a technika (fyzika). Každý předmět je na jednom CD. Program běží v prohlížeči Internet Explorer a ve všech předmětech má jednotný grafický styl. Obsah cédéček je jasný a srozumitelný. Každý předmět je rozdělen do jednotlivých sekcí, pod kterými se skrývají konkrétní témata, mezi kterými můžete libovolně přeskakovat. U témat, která vás zaujmou, si můžete vložit záložku nebo připsat vlastní poznámku, kterou si pak snadno prohlédnete z hlavní nabídky. Dobrodružství poznání Dobrodružství poznání Dobrodružství poznání V programu najdete nejen názorné obrázky s textem, ale i zvukové záznamy a videa. Každá kapitola je ukončena shrnutím nejdůležitějších bodů a cvičením, ve kterém odpovídáte na otázky - míra správně zodpovězených otázek je vyjádřena v procentech. U jednotlivých témat se mimo hlavní výuku objevují i odkazy například na životopisy vědců, kteří se v oněch oborech proslavili. Dobrodružství poznání je první interaktivní učebnicí z více než osmdesáti výukových titulů pro školáky od 9 do 15 let s příznačným názvem Škola hrou, které budou postupně vycházet v následujících letech. Více o tomto projektu se dozvíte na internetové adrese www.langmaster.cz.