Test

Sdílej
 

Test1. Člověk, který je považován za extroverta, je a) otevřený, snadno navazuje známosti, reaguje živě, b) uzavřený, plachý, c) velmi zvláštní, výstřední. 2. Ke každému z pojmů přiřaďte jeho charakteristiku. A. panika B. fobie C. deprese D. agrese 1. cit nepřátelství a útočnost 2. stav beznaděje, skleslosti 3. nezvládnutelná podoba strachu 4. přehnaná podoba strachu 3. Zaškrtněte významy, které může mít slovo komunikace: a) způsobilost, schopnost, pravomoc b) dorozumívání, vzájemná výměna názorů, informací a rozprava o nich c) dopravní cesta (např. silnice, železnice) 4. Které období lidského života označujeme jako adolescence? a) před začátkem školní docházky b) mezi pubertou a dospělostí c) po odchodu do důchodu 5. Význam slova tolerance vystihuje synonymum a) soucit, b) snášenlivost, c) souhlas.

Autor

Milada Buriánková