Test

Sdílej
 
UMÍTE ČESKY?

Test1. Vyhledejte řádek, na němž jsou pouze podstatná jména hromadná. a) křoví, keře, maliny, maliní b) dříví, jehličí, jehlice, obyvatelstvo c) lidstvo, kvítí, chudina, nádobí 2. Vyhledejte řádek, na němž jsou pouze podstatná jména pomnožná. a) hrábě, hrabata, varhany, povidla b) nůžky, nože, spalničky, chřipky c) dveře, plavky, prázdniny, Vánoce 3. Kořen podstatného jména psíček je a) ps, b) psí, c) psíč, d) psíče. 4. Ve kterém řádku je ve všech slovech dvojhláska? a) poustevník, použitý, poušť, poučka b) pouliční, louka, pousmání, naučit c) poupě, pouzdro, pouhý, pauza 5. Mezi slova ohebná nepatří a) podstatná jména, b) přídavná jména, c) číslovky, d) slovesa, e) příslovce, f) citoslovce.

Autor

Milada Buriánková