Jak sbírat známky?

Sdílej
 
Nejkrásnější českou poštovní známkou roku 2001 se díky 3906 platným hlasům čtenářů Magazínu Práva, Filatelie a Poštovního kurýra stala v anketě České pošty padesátikorunová známka s reprodukcí fresky Alegorie umění od Václava Vavřince Reinera z aršíku České barokní umění, připraveného rytcem Milošem Ondráčkem a typografem Zdeňkem Zieglerem.

VÝSLEDKY ANKETY O NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKOU ZNÁMKU

Foto
Nejkrásnější českou poštovní známkou roku 2001 se díky 3906 platným hlasům čtenářů Magazínu Práva, Filatelie a Poštovního kurýra stala v anketě České pošty padesátikorunová známka s reprodukcí fresky Alegorie umění od Václava Vavřince Reinera z aršíku České barokní umění, připraveného rytcem Milošem Ondráčkem a typografem Zdeňkem Zieglerem. Druhé místo obsadila zmenšenina obrazu Václava Brožíka Pasačka husí, kterou vyryl rovněž M. Ondráček - ta dostala 3093 hlasů z celkových 9739. Třetí byl, ovšem díky pouhým 811 hlasům, další obraz, SansSouci bar v Nimes od Cyrila Boudy, vyrytý Václavem Fajtem. Další známky dostaly už jen 155 hlasů a méně.

Připraveno ve spolupráci s Českou poštou, s. p.