PF 2000

Sdílej
 
Na šestiúhelníkovém kaleidocyklu

PF 2000PF 2000Na stranách ABC jste se již seznámili se dvěma typy kaleidocyklů, prstenců ze spojených čtyřstěnů, které lze donekonečna protáčet. Modelovali jste již kaleidocyklus, který měl v okamžiku protočení obrys ve tvaru pravidelného šestiúhelníku, další měl obrys čtvercový. Dnes přinášíme nejen hotový model novoročního šestiúhelníkového kaleidocyklu, ale také návod na jeho konstrukci a polotovar, který si můžete sami dozdobit. 1        (4,5 cm x 4,5 cm) 2 3 Jak jsme se výše zmínili, kaleidocykly tvoří čtyřstěny spojené do prstence. Aby uvnitř prstence nebyl otvor, musíte správně sestrojit trojúhelníkovou síť kaleidocyklu. Tajemství modelu šestiúhelníkového kaleidocyklu je znázorněno na nákresech 1 až 3. Model BModel ANákres 1: Tenkými čarami narýsujete na papír formátu A4 čtvercovou síť o rozměrech 4,5 x 4,5 cm (můžete zvolit i jiný rozměr čtverců). Nákres 2: Doplníte šikmé čáry a vygumujete či odstřihnete část vyznačenou tečkovaně. Nákres 3: Silněji vytáhnete hrany kaleidocyklu, nepotřebné čáry vygumujete a dorýsujete záložky pro slepení modelu. Hotový model A je již vybarven i s přáním PF 2000. Pro ty, kteří neradi nebo nepřesně rýsují, jsme připravili polotovar s vyznačenými středy hran kaleidocyklu - model B - a náměty pro vlastní vzory - obr. a, b a c. Chcete-li získat dvoubarevný květinový vzor, budete vyznačené středy hran spojovat křivkami podle obr. a. Má-li být ornament hvězdičkový, středy pospojujete lomenými čarami jako na obr. b. Obr. c působí chotickým dojmem, neboť spojnice středů jsou v každém ze čtyř pruhů jiného typu. Zkuste si něco podobného dokreslit a uvidíte, jak se vzor na slepeném kaleidocyklu ukázněně uspořádá. a b c

Návod na sestavení

PF 2000Model A po obvodu vystřihnete, krátké čárkované čáry zohýbáte líc na líc, dlouhé plné zohýbáte rub na rub. Takto připravený model budete slepovat. Tři zelené zuby A přilepíte na protilehlé plochy A. Záložky B a C potřete lepidlem, vsunete do štěrbiny BC a přilepíte. Po zaschnutí lze model šestiúhelníkového kaleidocyklu donekonečna protáčet středem. Model B okopírujete (pokud si nechcete tuto stranu rozstříhat anebo chcete mít kaleidocyklů více), dokreslíte podle uvedených námětů či vlastní fantazie a sestavíte stejně jako model A.

Autor

Úspěšný rok 2000 přeje Marie Kupčáková