Léto u rybníka

Sdílej
 
Až vás omrzí ležení někde u rybníka, zkuste objevit některá z jeho tajemství. Stačí poodejít z přelidněné pláže, obejít ho po břehu až k nějaké mělké tiché zátoce, kde se už nikdo nekoupe, protože je tam bahnité dno a voda zarostlá "žabincem" a řasami... Tady se na chvilku posaďte a tiše se dívejte. Rybník tu žije svým vlastním životem - nad vodou poletují půvabné vážky a motýlice, plno zajímavých živočichů se proplétá vegetací v mělké prohřáté vodě. Každé stéblo rákosu může skrývat tajemného neznámého tvora.

Až vás omrzí ležení někde u rybníka, zkuste objevit některá z jeho tajemství. Stačí poodejít z přelidněné pláže, obejít ho po břehu až k nějaké mělké tiché zátoce, kde se už nikdo nekoupe, protože je tam bahnité dno a voda zarostlá "žabincem" a řasami... Tady se na chvilku posaďte a tiše se dívejte. Rybník tu žije svým vlastním životem - nad vodou poletují půvabné vážky a motýlice, plno zajímavých živočichů se proplétá vegetací v mělké prohřáté vodě. Každé stéblo rákosu může skrývat tajemného neznámého tvora.

Foto
Jemný hmyz s nápadně dlouhými štěty na zadečku odpočívá na stéblu. Nikam nespěchá, neloví, nesaje šťávu z květů... Vůbec nepřijímá potravu, nemá ústní ústrojí a jeho trávicí trakt je nedokonalý. Jen čeká, až z vody vylezou družky, v podvečer všichni společně zatančí svůj rej nad hladinou, spáří se a nakladou do vody vajíčka. A krátce nato uhynou. Jejich život trvá pár hodin, den dva. Jepice (řád Ephemeroptera ) mají zkrátka život jepičí. O to déle žijí jejich vodní larvy, u některých druhů i několik let.

Foto
Těsně pod hladinou se mihl černý stín, pak se zastavil a nepatrně se vysunul nad vodu. Oči nás nešálí, ve vodě se prohání veliký černý brouk. Budeme-li dost rychlí, můžeme ho vylovit a prohlédnout si ho zblízka. Na první pohled upoutají zářivě žluté lemy krovek a zadní končetiny přeměněné v jakési primitivní ploutve. Potápník vroubený ( Dytiscus marginalis ) je k životu ve vodě dokonale přizpůsoben, přesto potřebuje čas od času načerpat zásobu vzduchu. A jako všichni brouci umí výborně létat. Když se mu v jedné tůňce znelíbí, prostě si přelétne jinam.

Foto
Chrostíci (řád Trichoptera ) jsou zvláštní skupinou hmyzu, vzdáleně příbuznou motýlům. Zatímco dospělé jedince (odborně imaga) skoro nikdo nezná, jejich vodní larvy jsou nesmírně populární. Jsou to totiž ony rourky, které jakoby samy lezou po dně. Rourky samozřejmě nelezou - v každé se skrývá larva, která má na přední části těla tři páry končetin. V klidu má přední část těla vysunutou, v nebezpečí se celá ukryje do svého domečku. Když larva dospěje, zakuklí se a zanedlouho se vylíhne, tak jako zde na obrázku, dospělý jedinec.

Foto
Po hladině přeběhl pavouk a vůbec nevypadal, že by mu vodní prostředí vadilo. Právě naopak, na chvilku se zastavil na okraji plavínového listu, cosi pozoroval pod hladinou a pak se vrhl do hlubin. Pavouk, který obratně běhá po hladině a loví i pod vodou, není proslulý vodouch, ten žije pouze pod hladinou, ale lovčík vodní ( Dolomedes fimbriatus ). Jeho domovem je především vodní hladina a rostlinstvo na ní. Pavučiny nespřádá, svou kořist pronásleduje.