Astronomický kroužek

Sdílej
 

Štefánikova hvězdárna v Praze na Petříně pořádá každoročně astronomický kroužek pro děti ze 6. až 8. třídy. Jednotlivé lekce jsou podle probíraného tématu doplňovány obrázky, filmy a animacemi. V programu samozřejmě nechybí ani praktické pozorování dalekohledy hvězdárny a exkurze na jiná astronomická pracoviště, např. do hvězdárny v Ďáblicích nebo do Astronomického ústavu v Ondřejově. Některé lekce využívají i možností planetária. Pro vybrané absolventy kroužku pořádá Štefánikova hvězdárna letní prázdninové soustředění se zaměřením na astronomii. Toto soustředění se koná mimo Prahu, takže pozorování není rušeno znečištěním ovzduší a přesvětlenou oblohou. Zájemci mohou zasílat své přihlášky s uvedeným jménem, adresou bydliště a věkem na adresu:

ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA Petřín 205, 118 46 Praha 1

Kroužek začíná první říjnový týden a končí v červnu, schůzky se konají pravidelně každý týden ve Štefánikově hvězdárně. Přesný termín začátku kroužku bude všem přihlášeným včas zaslán. Případné další informace vám podá vedoucí astronomického kroužku Mgr. Lenka Soumarová na telefonním čísle 02/5732 0540.