Poklady naší země

Sdílej
 
RECENZE

Poklady naší zeměPříroda naší republiky je nesmírně rozmanitá, zdá se až neuvěřitelné, kolik různých biotopů, rostlin a zvířat se vystřídá na poměrně malém území. Na stejném území se však už v pravěku usídlil člověk, zabydel se tu a od nepaměti mění krajinu k obrazu svému. V posledních desetiletích čím dál rychleji. Aby ta rozmanitost nezanikla, musí ji lidé aktivně chránit, proto je u nás tolik různých chráněných území - od velkých celků národních parků a chráněných krajinných oblastí až po docela malé rezervace, chráněné lokality či přírodní výtvory. Každý určitě nějaká podobná území ve svém okolí zná, ale seznámit se se všemi zajímavostmi naší republiky je obtížné. Zájemcům o naši přírodu vychází vstříc Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která připravila rozsáhlou třináctidílnou monografii Chráněná území ČR. Je to úctyhodné dílo plné informací, mapek, leteckých pohledů, ale také barevných fotografií nejkrásnějších přírodních celků, vzácných rostlin a živočichů. Zatím vyšel první díl série - Ústecko, další se připravují. Publikace budou rozesílány především na různé vědecké instituce či do škol, ale dostane se i na jednotlivé zájemce, neboť knihy budou i ve volném prodeji.