Pěstujeme ledviník

Sdílej
 
Kapradiny známe z našich lesů a žáci 7. tříd ZŠ jistě vědí, že patří mezi rostliny výtrusné. Popisovaný pokojový druh Nephrolepis exaltata (česky ledviník ztepilý) sice roste v tropických oblastech celého světa, ale v našich umělých pod mínkách doslova zdomácněl.

JAK HO PO Z NÁME
Kapradiny známe z našich lesů a žáci 7. tříd ZŠ jistě vědí, že patří mezi rostliny výtrusné. Popisovaný pokojový druh Nephrolepis exaltata (česky ledviník ztepilý) sice roste v tropických oblastech celého světa, ale v našich umělých pod mínkách doslova zdomácněl.
Základem rostliny je mělce kořenící oddenek pokrytý suchými řapíky odumřelých listů. Nové listy jsou zpočátku stočené do typické spirály, později rostou převisle a mohou narůst až do délky 75 cm. Listy mají symetricky uspořádané úkrojky (Angličané mají pro ně název "žebříkové kapradiny"), které jsou po určité době růstu na spodní straně ozdobené řadami výtrusnic. Podle tvaru a míry zvlnění okrajů listů se rozlišuje asi 35 druhů a několik vyšlechtěných kultivarů rodu Nephrolepis.

Foto

NÁROKY NA PĚSTOVÁNÍ
Jako většina jiných kapradin roste ledviník dobře i na silně zastíněných místech. Přímé sluneční světlo dokonce nesnáší. To je jeho největší předností, díky tomu může být používán jako živá dekorace tam, kde se jiným rostlinám náročnějším na světlo nedaří. Ideální zimní teplota je 15 oC, v létě kolem 21 oC. Pokud se pěstuje při trvale nízkých teplotách 12 - 15 oC, stačí ho zalévat jednou za týden. Při vyšších teplotách, zejména v létě, je nutné udržovat zem v květináči stále velmi vlhkou a v suchých místnostech ho pravidelně rosit měkkou vodou. Při pěstování v květináči lze vzdušnou vlhkost zajistit tak, že postavíme rostlinu na misku s oblázky stále ponořenými ve vodě, pěstujeme-li ho v závěsném košíku je mlžení opravdu velmi nutné. Ledviník roste dobře v čisté rašelině nebo ve směsích, které obsahují alespoň 50 % rašeliny. V zimě rostlinu nehnojíme, od jara do podzimu je vhodné přidávat do zálivkové vody tekuté hnojivo každých 14 dní. I když trs listů může narůst do velkých rozměrů, rostlina překvapivě mělce koření, a není tedy zapotřebí příliš hluboký květináč. Vhodnější jsou nádoby z umělé hmoty, porézní hliněné květináče hůře udržují vlhkost substrátu. Další péče spočívá v odstraňování starých zasychajících listů a v přesazování do čerstvé země, nejlépe v období od dubna do června.

ROZMNOŽOVÁNÍ
V zahradnické velkovýrobě se výtrusy vysévají do sterilního prostředí. Je to pracná metoda, ale umožňuje na malé ploše vypěstovat tisíce nových rostlin. Při potřebě malého množství sazenic je snadné rozsázet mladé rostlinky, které se vytvářejí na kořenových výběžcích. Není zapotřebí žádná množárna ani improvizovaný kryt, nové sazenice běžně zakořeňují při okraji květináče a lze je oddělit stejným způsobem jako odnože ze šlahounů jahodníku.

POZOR! Ledviník je v podstatě odolná a nenáročná pokojová rostlina, ale nemá rád průvan a zplodiny vznikající při spalování plynu z jakéhokoliv plynového spotřebiče. Oba tyto vlivy dokážou rostlinu velmi rychle zahubit.