Ptáte se - odpovídáme

Sdílej
 
Jak stará je Země? Martin V.

Jak stará je Země?
Martin V.

Roku 1654 irský arcibiskup James Ussher na základě údajů uvedených v bibli vypočítal, že Země byla stvořena v devět hodin ráno 23. října roku 4004 před naším letopočtem. Vědci se dnes spokojují s poněkud méně přesným určením. Země je podle nich stará 4,54 miliardy let, přičemž chyba měření by neměla být větší než 1 %. Původní horniny zemské kůry se nezachovaly, protože v průběhu historie podlehly erozi nebo se roztavily. Nejstarší horniny nalezené v Kanadě a Grónsku jsou staré 3,8 až 3,9 miliardy let, jednotlivé minerály jsou dokonce ještě o 300 milionů let starší. Stáří Země bylo určeno poměrně složitým porovnáním výsledků měření rozpadu radioaktivních izotopů nalezených jak v zemské kůře, tak v nejrůznějších meteoritech, které jsou geologicky neaktivní, takže jejich horniny nepodléhaly žádným změnám.