Návrat domů

Sdílej
 
Jeden z nejvzácnějších papoušků světa, ara Spixův, byl objeven v obýváku v USA. Před 25 lety byl chycen v brazilské přírodě, propašován do Evropy a odtud prodán do USA. Nyní se jeho majitel rozhodl napomoci záchraně kriticky ohroženého druhu, a proto kontaktoval odborníky z World Parrot Trust.

Jeden z nejvzácnějších papoušků světa, ara Spixův, byl objeven v obýváku v USA. Před 25 lety byl chycen v brazilské přírodě, propašován do Evropy a odtud prodán do USA. Nyní se jeho majitel rozhodl napomoci záchraně kriticky ohroženého druhu, a proto kontaktoval odborníky z World Parrot Trust.

Foto
Ti ve spolupráci s genetickou laboratoří zoo v San Diegu zjistili, že papoušek je geneticky výrazně odlišný od většiny ostatních v zajetí chovaných jedinců, kteří jsou všichni navzájem blízce příbuzní. Objevený ara tak může vnést do chovu "novou krev" a významně přispět ke skutečné záchraně druhu před definitivním vyhubením.
Presley, jak se papoušek jmenuje, žil dlouhých 20 let bez partnerky, přesto je naděje, že bude ještě řadu let žít v záchranném centru v Brazílii, kde má v oblasti původního rozšíření druhu ideální podmínky pro úspěšné rozmnožování. Přesto však leží osud ary Spixova především v rukou několika soukromých chovatelů ve Švýcarsku, na Filipínách, na Kanárských ostrovech a jinde, kteří v minulosti zaplatili závratné sumy za odchyt tohoto papouška z volné přírody. Bohužel, přes řadu setkání s nimi a vyhlášené amnestie pro chovatele je největším a trvalým problémem záchranného programu neochota soukromých majitelů spolupracovat.

MODŘÍ PAPOUŠCI
Ara Spixův nebo též ara škraboškový ( Cyanopsitta spixii ) je jediným druhem rodu Cyanopsitta a jedním ze čtyř druhů "modrých" arů. Kromě nejznámějšího ary hyacintového ( Anodorhynchus hyacinthinus ) a kriticky ohroženého ary Learova ( Anodorhynchus leari ) mezi ně patřil ještě ara tyrkysový ( Anodorhynchus glaucus ), který vyhynul zřejmě již před 50 lety. Domovem ary Spixova byly galeriové lesy rostoucí podél občasných toků na velmi omezeném území Brazílie. Papoušek byl vázán na jeden druh stromu a nikdy zde zřejmě nebyl hojný. Masový odchyt na zbývajících územích rozšíření v 70. a 80. letech minulého století vedl k tomu, že od počátku 90. let žil ve volné přírodě poslední samec, který v roce 2000 zmizel. Na celém světě jich tak dnes žije už jen několik desítek, a všichni pouze v zajetí.
Foto 2002 Alain Breyer, World Parrot Trust