Na zdraví!

Sdílej
 
Alkohol přináší radost a potěšení, ale také smutek, neštěstí a bídu. poškozuje duševní i fyzické zdraví, ničí mezilidské vztahy, ze svých obětí dělá otupělé trosky. Statistiky dopravní policie a kriminalistů svědčí o tom, že člověk s alkoholem v krvi ohrožuje i ostatní.

ODVRÁCENÁ TVÁŘ ALKOHOLU

Foto
Alkohol přichází ke slovu při nejrozmanitějších příležitostech. Stvrzuje úspěch, "zajišťuje" dobré zdraví, dodává kuráž, tlumí bolest a žal. Každý umí dát k dobru nějakou tu zábavnou historku, v níž alkohol hraje hlavní roli, a mnoho umělců tvrdí, že by bez jeho pomoci nikdy nic nevytvořili. S alkoholem se zkrátka setkáváme odmalička a chápeme ho jako samozřejmou součást života, takže jsme vůči jeho popíjení až příliš tolerantní. Tolerance kupodivu naopak schází ve vztahu k abstinentům. "Nepít" se zkrátka nenosí. Odmítnout nabízenou skleničku bývá často nesmyslně považováno za zbabělost a znak nedospělosti.

BĚŽNÁ DROGA

O alkoholu nejsme vzhledem k jeho rozšířenosti zvyklí uvažovat jako o droze. Ale droga to je, byť (od osmnácti let) zákonem povolená. Pravidelným užíváním si na něj lze vypěstovat závislost. Člověk má potom nutkavou potřebu pít, i když si je vědom, že mu to působí zdravotní, rodinné a pracovní problémy. Nakonec ztrácí zájem o vše ostatní, žije pouze od skleničky ke skleničce a od láhve k láhvi. V Česku je na alkoholu závislých kolem 300 000 lidí. To jsou však pouze ti, kdo se z alkoholismu léčí, nebo jejich pití dosáhlo takové míry, že by se léčit měli. Vedle nich existuje početná skupina lidí, nad nimiž sice alkohol nemá absolutní moc, ale jejich životy (a životy jejich blízkých) už více či méně poznamenal. O jejich počtu se můžeme jen dohadovat; v každém případě tvoří významný podíl problémových uživatelů drog. Terapeut Jaroslav Fous ze Sdružení pro péči o rodiny závislých k tomu říká: "Podle mých zkušeností existuje jen velmi málo lidí, kteří v širší rodině nějaký problém se závislostí nemají."

JED V KRVI

Alkohol je jako každá droga vlastně jed, jejž si lidé dobrovolně vpravují do těla, protože v menších dávkách dokáže navozovat příjemné pocity. Vstřebává se v žaludku a hlavně v horním úseku tenkého střeva, krví pak putuje do mozku. Organismus se mu brání a pokouší se ho přeměnit na neškodné látky. Dostane-li se ho do těla příliš mnoho najednou, obranné mechanismy nestačí reagovat a otrava může skončit smrtí. Úmrtí na akutní otravu nejsou příliš častá, o to horší bývají důsledky dlouhodobého popíjení. Alkohol není žádný troškař a se zdravím umí zamávat opravdu důkladně. Z bezpočtu chorob a psychických poruch, na nichž se podílí, jmenujme ty nejdůležitější: demence, deprese, třes, infarkt, mozková mrtvice, cirhóza jater, rakovina jater a žaludku, oslabení imunity... Pije-li alkohol těhotná žena, riskuje těžké poškození plodu. Za bezpečnou denní dávku se považuje množství alkoholu obsažené např. v jednom pivu, skleničce vína nebo v půl deci destilátu. Bezpečné množství se liší od člověka k člověku a zjišťovat tuto hranici metodou pokusu a omylu se nevyplácí. Denní dávky pochopitelně nelze sčítat - pokud člověk celý týden nepije, neznamená to, že do sebe o víkendu může nalít vše, co předtím "zanedbal".

POSTRACH OKOLÍ

Alkohol má nepříznivý vliv na sebekontrolu. I v malém množství zvyšuje riziko přecenění vlastních schopností, oslabuje pud sebezáchovy. Zpomaluje reakce, zhoršuje zrak a koordinaci pohybů. Není divu, že usedne-li opilý nebo jen mírně "povzbuzený" člověk za volant, ohrožuje sebe i ostatní. Přestože je s alkoholem v krvi zakázáno řídit, zavinili v roce 2002 řidiči pod jeho vlivem každou dvacátou dopravní nehodu. Ty měly navíc v průměru horší následky než ostatní nehody. Zemřelo při nich 136 lidí, což představuje desetinu z loňských obětí českých silnic. O schopnosti alkoholu odbourávat zábrany a povzbuzovat k činům jinak nemyslitelným vědí své i kriminalisté. Opilec mnohdy popustí uzdu agresivitě i v situaci, v níž by se za střízliva zachoval úplně jinak. Podle jednoho zahraničního výzkumu bylo pod vlivem alkoholu v době činu 87 % vrahů, 60 % sexuálních delikventů a 37 % pachatelů loupežného přepadení.

DĚTI ZLOBIVÝCH RODIČŮ

Na alkoholismus dospělých často doplácejí jejich děti. Sdružení pro péči o rodiny závislých ANIMA, působící při Středisku pro mládež a rodinnou terapii Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se jako jediné v republice specializuje na pomoc dětem, jejichž rodiče mají problém se závislostí - nejčastěji právě na alkoholu. "Máme tu hodné děti 'zlobivých` rodičů," říká sociální pracovnice Markéta Hájková. Děti sice mají také své problémy, ale to může souviset s tím, co se v rodině děje. "U dětí často pozorujeme snížené sebevědomí, což se snaží napravovat jinak - třeba vulgární mluvou nebo agresí. Tady si mohou zažít, že je nikdo neodsuzuje, dokáže je přijmout a mít je rád, ačkoli s jejich jednáním nesouhlasí," doplňuje Jaroslav Fous. Markéta Hájková dodává: "Musíme dětem dávat hranice a jasná pravidla, která v jejich rodinách mnohdy chybějí. Děti, které hranice nemají, mohou udělat něco extrémního, aby je poznaly. Třeba se rozhodnou vyzkoušet drogy."

MALÍ PIJÁCI

Do osmnácti let by měl být alkohol tabu. Alespoň teoreticky, podle zákona. Statistiky však říkají, že osobní zkušenost s ním má přes 80 % jedenáctiletých dětí. Je to hra s ohněm. Děti mají menší objem krve, takže mnohem snadněji dosáhnou nebezpečné koncentrace alkoholu. Jejich tělo ho navíc pomaleji odbourává. Výsledkem jsou těžké otravy, někdy i smrt. Také závislost se vyvíjí mnohem rychleji než u dospělých - život se zbytečně komplikuje dřív, než pořádně začal. Nezodpovědnost rodičů i dětská touha vyzkoušet nepoznané se tak mohou v budoucnu zle nevyplatit.

OD PIVA K DESTILÁTŮM
Alkoholické nápoje se liší způsobem výroby i obsahem alkoholu. Jsou různě nebezpečné, ale svá rizika má každý. Řada alkoholiků pije celý život pouze nejslabší z nich - pivo - nebo společensky nejúnosnější, se slavnostními příležitostmi spojované víno. Pivo obsahuje 1,6 - 5,4 % alkoholu, víno 11 - 15 %. Silnější nápoje nelze získat prostým kvašením, připravují se destilací. Surovinou bývají brambory, obilí (např. vodka, whisky), ovocné šťávy (slivovice), víno (koňak, brandy)... Běžně obsahují 40 - 50 % alkoholu.

MALÁ MOLEKULA
Ve srovnání s většinou ostatních drog je alkohol nesmírně jednoduchou sloučeninou. Chemicky se jedná o etanol, jehož vzorec je CH3CH2OH. Tvoří ho dva atomy uhlíku, šest vodíků, jeden kyslík. Je to druhá nejjednodušší látka ze skupiny alkoholů. Tím úplně nejjednodušším je metanol (CH3OH), jenž může nechtěně vznikat při amatérské výrobě destilátů. Je ještě prudším jedem než etanol - i v malých dávkách způsobuje oslepnutí a smrtelné otravy.

Obr. 1 - Alkohol je tradiční součástí naší kultury. Míváme proto ve zvyku jeho rizika podceňovat

Obr. 2 - V alkoholovém opojení člověk do značné míry přestává kontrolovat své chování. Ne nadarmo se o opilém říká, že "má opici" - jedná zcela jinak než za střízliva. To může být někdy zábavné, často trapné a v mnoha případech nebezpečné

Obr. 3 - Alkohol zpomaluje reakce, zhoršuje zrak i koordinaci pohybů. Podle toho to dopadá...(dole)

Obr. 4 - Rozdíl v mozkové aktivitě dvacetileté abstinentky (nahoře) a stejně staré alkoholičky (dole) při řešení úkolu vyžadujícího prostorovou paměť (aktivní místa barevně)