Špioni jako my

Sdílej
 
Poslední část seriálu o špionech nám představí zásadní vyzvědače z dob studené války mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Seznámíme se se sovětským agentem, jenž pracoval pro Velkou Británii, stejně jako s Američanem, který vyzvídal zase pro Sovětský svaz. Ve válce špionů si nemůže být nikdo nikým jistý...

VYZVĚDAČI STUDENÉ VÁLKY

Foto
Plukovník sovětské vojenské výzvědné služby GRU Oleg Peňkovskij byl tak znechucen poměry v zemi, že v roce 1960 nabídl své služby Britům. Na druhé straně se jevil jako megaloman - při návštěvě Londýna požádal, aby mu nechali ušít uniformy plukovníka britské a americké armády, ve kterých se dal vyfotografovat. Největším překvapením pro Západ bylo jeho sdělení, že sovětské rakety jsou technicky zaostalé a není jich příliš mnoho. Použil k tomu staré ruské úsloví: "Netrefily by ani bejka balalajkou do zadku." Předal rovněž informace o zkouškách atomových zbraní a o více než dvaceti strategických objektech v oblasti Moskvy včetně velitelství protivzdušné obrany. Jeho informace velmi posloužily prezidentu Johnu Kennedymu na podzim 1962, kdy Sověti začali umisťovat na Kubě rakety s atomovými hlavicemi a vypukla "kubánská raketová krize". Začátkem roku 1963 KGB Peňkovského chytila a byl odsouzen k smrti.

CLYDE LEE CONRAD

Seržant americké armády Clyde Lee Conrad sloužil na tajné spisovně 8. divize poblíž Bonnu ve Spolkové republice Německo. V roce 1982 poslal svého podřízeného, aby nabídl špionážní zprávy československé rozvědce. Spolu se skupinou dalších seržantů kopírovali desetitisíce tajných plánů NATO na obranu proti Varšavské smlouvě. Předávali je nejen do Prahy, ale i do Budapešti, které je posílaly do Moskvy. Dostali za to takřka 1,5 milionu dolarů. Po šesti letech je začala pozvolna odhalovat americká kontrašpionáž. V letech 1989-99 byli všichni odsouzeni k mnohaletým trestům vězení, až na 35 let. Conrad zemřel ve vězení.

EMIL ROBERT GOLDFUS

Na podzim 1948 přistál v New Yorku nelegál William Fisher, krycí jméno Mark, který dostal dokumenty Emila Roberta Goldfuse - ve skutečnosti tento člověk umřel začátkem století jako kojenec. Goldfus se usadil v New Yorku jako malíř a v jeho ateliéru se začali scházet extravagantní výtvarníci. Brzy převzal od manželů Morrise a Lony Cohenových část výzvědné sítě. Svým osobním šarmem Goldfus dokázal získávat jak lidi, tak důvěrné a tajné informace. Jeho následovníci nikdy žádné rozsáhlé sítě neuměli vytvořit, pracovali většinou osamoceně, nanejvýš s několika agenty. Avšak než mohl tuhle práci rozvinout, byl v červnu 1954 Goldfus zatčen. Prozradil ho jeho asistent Reino Hayhanen-Vik, který přešel k Američanům. Goldfus nic neprozradil. Představil se jako plukovník sovětské rozvědky Rudolf Abel a to bylo všechno. V listopadu 1957 mu soud vyměřil 30 let vězení. Ale už v únoru 1962 ho Američané vyměnili v Berlíně za svého pilota Garyho Powerse, sestřeleného během letu ve špionážním letadle U-2 nad Uralem.

ALDRICH AMES

Začátkem 80. let nabídl své služby Sovětům podplukovník americké výzvědné služby CIA Aldrich Ames. Jediný důvod - potřeboval peníze pro svou druhou, velmi náročnou manželku. Stal se něčím, čemu se v odborném slangu říká krtek. Po návratu ze zahraničí nastoupil Ames do kontrašpionážního oddělení centrály CIA, které mělo za úkol vyhledávat a verbovat důstojníky sovětské výzvědné služby KGB a vojenské GRU ke spolupráci. O všech těchto dvojitých agentech, kterým se říká dabléři, získal Ames přehled a jejich jména postupně prodával Sovětům a ti je popravovali. I když v dalších letech přesunula CIA Amese do Říma a potom do protidrogového oddělení, stále zásoboval své chlebodárce zajímavými údaji. Americké tajné služby pátraly po úniku informací od roku 1985, kdy první dabléři začali mizet. Marně. Přitom dělaly řadu chyb včetně toho, že si neprověřily skutečné finanční poměry podezřelých. Až když v roce 1991 sjednotily CIA a FBI své síly, získaly proti Amesovi usvědčující důkazy. Podplukovník prozradil nejméně jedenáct dablérů a 20-30 chystaných tajných operací. Za to dostal 2,7 milionu dolarů. Soud ho poslal do vězení na doživotí.

ŠPIONÁŽ - ZÁVĚREČNÁ ČÁST

SLOVNÍČEK TAJNÝCH AGENTŮ

* Špion čili vyzvědač čili rozvědčík - člověk, který se zabývá špionážní činností bez ohledu na zařazení. Za komunistického režimu měl termín špion hanlivý nádech, kdežto rozvědčík (vycházející z ruské terminologie) naopak kladný. Nadneseně řečeno platilo heslo: "Naši (tedy komunističtí) rozvědčíci hrdinně bojují proti nepřátelským špionům"
* Zpravodajský důstojník čili zpravodajec - důstojník zpravodajské služby, její zaměstnanec
* Rezident - důstojník zpravodajské služby, který vede výzvědnou skupinu v cizí zemi, zpravidla je tam pověřený jako diplomat, aby nemohl být v případě odhalení zatčen, ale jenom urychleně poslán domů; v anglo-americké literatuře se používá termín vedoucí stanice
* Řídící důstojník - nadřízený agenta
* Agent - pochází z latinského slova agens = činný; u nás se používá pro označení tajného spolupracovníka či informátora doma i v zahraničí; u amerických služeb FBI a CIA se za agenta (přesněji zvláštního agenta) považuje jejich zaměstnanec
* Kurýr - agent obvykle zajišťující spojení mezi řídícími důstojníky a jinými agenty
* Agent-chodec - kurýr, který tajně překračuje hranice. Tento termín známe už z první republiky. Takto mimo jiné říkali komunisté lidem, kteří v letech 1948-1956 tajně přecházeli ze západního Německa či Rakouska do Československa, aby odtud přinášeli zprávy západním tajným službám a aby tady připravovali partyzánské a sabotážní skupiny, jež začnou činnost v okamžiku zahájení války; tato válka se nekonala a postupem času činnost agentů-chodců odumřela
* Dablér - agent nebo zpravodajec, který působí proti určité zemi, ale z různých důvodů jí nabídne spolupráci, přičemž naoko pracuje i pro svého původního zaměstnavatele
* Defektor čili přeběhlík - zpravodajec, který uteče od tajné služby svého státu a přihlásí se u služby jiné. Po mnohaměsíčních výsleších, které probíhají na utajeném místě, ho přijímající zpravodajská služba obvykle propustí a on si sám či s její pomocí najde civilní zaměstnání. Bývá zvykem, že potom je využíván jako poradce v záležitostech služby či země, z níž odešel. Z Československa odešlo nejvíc defektorů na Západ nejprve po komunistickém převratu v únoru 1948 a ve druhé vlně po sovětské invazi v srpnu 1968 - komunistický režim je považoval za zrádce
* Krtek - zpravodajský důstojník, který začne na svém pracovišti z různých důvodů sloužit cizí tajné službě
* Vlivový agent - agent, který v zájmu cizí země ovlivňuje různá rozhodnutí
* Tipař - agent, jenž se zabývá vyhledáváním nových vhodných agentů
* Krycí jméno - každý zpravodajec nebo agent používá ve styku s ostatními a se svou centrálou krycí jméno, aby byl hůře odhalitelný, někdy za svou kariéru vystřídá těchto jmen více
* Nelegál či ilegál - zpravodajský důstojník, který je po důkladném výcviku doma vyslán pod cizím jménem a s cizím životopisem jako špion do země protivníka, často tam putuje i více let přes další státy. Používání nelegálů si oblíbily už ve 20. a 30. letech 20. století sovětské tajné služby, po nastolení komunistického režimu v Československu naučily tuto metodu vysílání vyzvědačů rovněž československou civilní a vojenskou rozvědku
* Špionážní dobrodruh - člověk, který nabízí své služby různým tajným službám, přitom však jeho možnosti získávat tajné informace nebývají zpravidla příliš velké, zato za ně žádá velké odměny. Je to vlastně svým způsobem "adrenalinový sport" některých lidí
Seriál o špionech vyšel v ABC číslo 1, 3 a 5.

Obr. 1 - Špionážní pomůcky k filmu Inspektor Gadget by se agentům hodily

Obr. 2 - Naslouchací zařízení vám umožní slyšet hovor na devadesát metrů

Obr. 3 - James Bond právě testuje palubní kanón - za cvičný terč posloužil manuál jeho nového vozu

Obr. 4 - Tajný agent James Bond má ve své pracovní náplni ovládání roztodivných vozidel