Rezistor

Sdílej
 
Dnes si na pokusné svorkovnici zapojíte další součástku. Bude to odpor, mezi odborníky také nazývaný rezistor. Stejně jako ostatní součástky v elektronice i odpor má vlastnost, pro kterou je v zapojeních nenahraditelný.

ELEKTRONIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY - 6

Foto
Dnes si na pokusné svorkovnici zapojíte další součástku. Bude to odpor, mezi odborníky také nazývaný rezistor. Stejně jako ostatní součástky v elektronice i odpor má vlastnost, pro kterou je v zapojeních nenahraditelný. Napájecí zdroj má své napětí (např. plochá baterie 4,5 voltu). U žárovičky je stanoveno, jaký elektrický proud jí bude protékat, když k ní připojíte určité napětí. Například žárovičkou, která má na sobě napsáno 6 V/0,1 A a připojíte ji k baterii 6 V, bude protékat proud 0,1 ampéru. Pokud potřebujete elektrický proud protékající spotřebičem z nějakého důvodu omezit, použijete právě odpor. Ten má schopnost část proudu, který jím protéká, přeměnit v teplo a zbytek propustit do spotřebiče. Je samozřejmé, že když například žárovka dostane méně proudu než pro který je vyrobena, určitě nebude svítit naplno. Aby se dnešní pokus podařil, je vhodné použít pokud možno ne příliš vybitou plochou baterii 4,5 V, jako ostatně při všech pokusech v tomto seriálu. Žárovička by měla mít výše uvedené parametry 6 V/0,1 A. Je to běžná žárovička do zadního červeného světla na jízdní kolo. Obtížnější může někde být sehnat odpor přibližně 30 (třicet ohmů - čti ómů). Když to bude o trochu méně nebo více, nemělo by to vadit, v redakčním pokusném zapojení byl použit odpor 33 . Vlastní zapojení je znázorněno opět schématem a zapojovací plánek už vás vůbec nenechá na pochybách, jak celou věc provést. Rozdíl mezi svitem žárovky napájené přes odpor a přímo, snadno vyzkoušíte. Stačí odpor ze svorkovnice uvolnit a nahradit jej kouskem propojovacího drátu.

Obraťte se na nás
Pokud si s nějakým elektronickým zapojením nebudete vědět rady, napište nám na adresu redakce Žerotínova 38, 130 50 Praha 3 a obálku označte heslem Elektronika pro začátečníky. Připište, zda máte ve svém okolí potíže se sháněním součástek.