Milé čtenářky, milí čtenáři,

Sdílej
 
právě otevíráte poslední číslo tohoto ročníku. Ročníku, který byl pro nás redaktory i pro samotný časopis z mnoha důvodů přelomový. Na jaře jsme oslavili vydání tisícího čísla časopisu ABC. Tisíc čísel, to je opravdu po řádný kus historie - ábíčko četli už vaši tatínkové a v některých rodinách dokonce i dědové.

právě otevíráte poslední číslo tohoto ročníku. Ročníku, který byl pro nás redaktory i pro samotný časopis z mnoha důvodů přelomový. Na jaře jsme oslavili vydání tisícího čísla časopisu ABC. Tisíc čísel, to je opravdu po řádný kus historie - ábíčko četli už vaši tatínkové a v některých rodinách dokonce i dědové.
Ale kdybyste vedle sebe položili úplně první číslo ábíčka a jeho číslo tisící, možná byste ani nepoznali, že jde o stále stejný časopis. On se totiž takový časopis chová trošku jako živý organismus: aby nezaniknul, musí růst, vyvíjet se, měnit. A právě v tom uplynulém roce "povyrostlo" i ábíčko - změnilo se, tak trochu dospělo, zmodernizovalo svou tvář. Jistě jste si všimli, že logo ABC vypadalo na začátku roku trochu jinak než vypadá dnes, na konci téhož roku. Modernější (a doufáme, že i přehlednější) je také grafická úprava článků či titulní strany. Je jasné, že se nutně změnil i obsah článků - co bylo před dvaceti, třiceti či dokonce čtyřiceti lety převratnou novinkou či úžasným objevem, je dnes více či méně zastaralé.
A naopak při byla témata, o kterých se dříve ne psalo vůbec: ve starších ročnících byste např. marně hledali stránky o počítačích, protože tenkrát děti nic takového neznaly a k počítačům ne měly vůbec žádný přístup. Přesto je to stále to samé ábíčko, jaké četli vaši otcové a dědové - tedy časopis, který vám chce srozumitelnou for mou přinášet stále něco nového, informovat vás o tom nejzajímavějším ze světa vědy a techniky a o dění kolem vás. Ale snažíme se držet krok s dobou a přinášet takové materiály, které zajímají dnešní děti, psát o věcech, které hýbou naším dnešním světem na počátku čtvrtého roku třetího tisíciletí.