SMS bez MOBILU

Sdílej
 
Dorozumívání pomocí morseovky je dnes možná už přežité, ale určitě není zbytečné ho ovládat. Předávat zprávu blikáním žárovky může být problém, pokud nemáme s protistanicí přímou viditelnost. Ale vzpomeňte si, jak funguje paralelní obvod. Pro připomenutí je na prvním schématu. Stisknete-li tlačítko, rozsvítí se obě žárovky současně. Není ale důvod, proč by jedna ze žárovek nemohla být vzdálená třeba i 100 metrů.

ELEKTRONIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY - 12

Dorozumívání pomocí morseovky je dnes možná už přežité, ale určitě není zbytečné ho ovládat. Předávat zprávu blikáním žárovky může být problém, pokud nemáme s protistanicí přímou viditelnost. Ale vzpomeňte si, jak funguje paralelní obvod. Pro připomenutí je na prvním schématu. Stisknete-li tlačítko, rozsvítí se obě žárovky současně. Není ale důvod, proč by jedna ze žárovek nemohla být vzdálená třeba i 100 metrů.
Ovšem u větších vzdáleností už vzniká problém - propojovací dráty pak vykazují odpor, který (jak už víte) může omezit proud natolik, že by žárovka mohla svítit jen velmi slabě, nebo vůbec.

SCHÉMATA

Třetí schéma ukazuje situaci, kdy i druhá vzdálená žárovka je doplněna na celý obvod s baterií a tlačítkem. Jestliže stisknete libovolné tlačítko, rozsvítí se kromě vaší žárovky i žárovka protistanice. Vyrobit takové zařízení není nic obtížného. Zabudujeme ho opět do nějaké krabičky. Je výhodné si s kamarádem udělat současně dva kusy. Schéma vidíte na čtvrtém obrázku. Zapojení je tak jednoduché, že se tentokrát obejdete bez svorkovnice. Abyste vysílací stanici mohli používat kdykoli a kdekoli, nejsou dva dráty propojující obě stanice připojeny trvale.

Foto
K propojení použijete vodiče potřebné délky zakončené banánky, které se zasunou do zdířek (ve schématu jsou to malé kroužky v přívodech k žárovce), jež jste použili už při výrobě ŽÁROVKOVÉ ZKOUŠEČKY. I tady zdířky umožňují snadné a spolehlivé připojování a odpojování bez použití nástrojů, jako je šroubovák či páječka.

MORSEOVKA

Tento jednoduchý způsob dálkového přenosu dat probíhá digitálně (stejně jako v PC). Jen místo jedniček a nul, se kterými pracuje mikroprocesor, budete používat pro odesílání svých SMS krátké a dlouhé záblesky, jež představují písmena Morseovy abecedy: jednodušší vyrobit si malé kartičky, každou s jedním písmenem na jedné a příslušnými tečkami a čárkami na druhé straně.

VARIANTY
Vlastní komunikační trasu lze realizovat třemi různými způsoby:
a .- j .- - - s ...
b -... k -.- t -
c -.-. l .-.. u ..-
d -.. m - - v ...-
e . n -. w .- -
f ..-. o - - - x -..-
g - -. p .- -. y -.- -
h .... q - -.- z - -..
i .. r .-.

1) Obě stanice jsou propojeny dvěma vodiči.
2) Jeden vodič je nahrazen uzemněním (rozvod ústředního topení nebo vodovodní potrubí).
3) Při přímé viditelnosti zařízení umožňuje pracovat i zcela bezdrátově. Proti nežádoucímu "odposlechu" je žárovka zastíněna papírovou trubicí orientovanou ve směru protistanice. Pokud se vám podaří pomocí této vysílací stanice úspěšně odeslat a přijmout alespoň jednu SMS, napište nám o tom do redakce.