Souboje gigantů

Sdílej
 
Tlusté miminko je zdravé miminko. Čím tlustší, tím zdravější a životaschopnější. Takové pravidlo platí ve světě rypoušů sloních, největších ploutvonožců světa. V mělké vodě na sebe dorážejí dva obři - pohazují hlavami a mohutnými špičáky si zasazují hluboké rány, krev prýští z masivních krků zjizvených z předchozích soubojů. Zápasníci patří mezi nejtěžší váhy světa - každý z nich má přes tři tuny! Po chvíli souboj končí.

Tlusté miminko je zdravé miminko. Čím tlustší, tím zdravější a životaschopnější. Takové pravidlo platí ve světě rypoušů sloních, největších ploutvonožců světa.
V mělké vodě na sebe dorážejí dva obři - pohazují hlavami a mohutnými špičáky si zasazují hluboké rány, krev prýští z masivních krků zjizvených z předchozích soubojů. Zápasníci patří mezi nejtěžší váhy světa - každý z nich má přes tři tuny! Po chvíli souboj končí.
A zatímco poražený opouští bojiště a vzdaluje se od pláže, vítěz vyšplhá na souš a dunivým řevem oznamuje celému světu: tady jsem pánem já! Z pláže přihlížejí ty, pro které bojoval - skupina mnohem menších samiček, se kterými mu nyní bude dovoleno se spářit. Jen on, nejsilnější v této oblasti, má právo zanechat po sobě potomky.

ZLODĚJSKÁ MIMINKA

Po narození váží mládě rypouše sloního 40 kg a je v průměru 130 cm dlouhé. Ale hned od prvního okamžiku, kdy spatří světlo světa, má jediný zájem - pít mateřské mléko, přibývat a růst. Čím rychleji, tím lépe. Na tom, jak se dokáže během kojení vykrmit, totiž závisí jeho další přežití. Samice rypoušů produkují velice výživné a tučné mléko, jejich miminka proto mohou růst opravdu rychle - každý den přibývají o několik kilogramů, a když je samice po třech týdnech odstaví, svou váhu více než ztrojnásobila - nyní váží přes 130 kg!
Zato jejich matky zeštíhlely - během kojení nemají čas se nažrat a denně tak ztrácejí přibližně 8,5 kg váhy. Vykrmená, tlusťoučká mláďata však v tomto okamžiku začnou také strádat: zůstávají totiž s matkami, které mezitím přišly do říje a páří se, ještě několik dalších týdnů na souši o

Foto
hladu. Během té doby mohou ztratit až 70 % váhy, kterou měla po odstavu. Proto je pro ně tak důležité vykrmit se, co nejvíc to jde, jen tak mají naději, že dlouhý půst přežijí. Nejsilnější mláďata jdou ve své snaze co nejvíc ztloustnout dokonce tak daleko, že "kradou" mléko slabším jedincům - pijí nejen u své matky, ale snaží se sát i u jiných samic.

MISTŘI POTÁPĚČI

Rypouši jsou živočichové volného moře - na souši se zdržují pouze dvakrát do roka - poprvé když rodí mláďata a páří se, podruhé se na pevninu uchylují v období línání. Pouze v tomto čase se také mění ve společenská zvířata, která vyhledávají své druhy a sdružují se do skupin. Po zbytek roku se samotářsky toulají oceánem a v jeho hlubinách loví svou hlavní kořist - sépie a další hlavonožce. K tomuto způsobu života je příroda skvěle vybavila - nejen silnou vrstvou podkožního tuku, která je chrání před chladem, ale především úžasnými potápěčskými schopnostmi. Bez nesnází se potápějí do více než tisícimetrových hloubek, v nichž vydrží hodinu i déle. K nádechu se vynořují na velmi krátkou dobu, stačí jim dvě až tři minuty a znovu se mohou ponořit. Rekordní zaznamenaný ponor rypouše sloního je 2000 m a délka pobytu pod vodou až dvě hodiny. Obvykle však zůstávají pod vodou půl hodiny a průměrná hloubka ponoru se pohybuje kolem pěti set metrů. I tak tráví rypouši pod hladinou až 90 % času. Dlouhý pobyt pod vodou bez nádechu jim umožňují zvláštní fyziologická přizpůsobení.
Potřebný kyslík získávají z krve a tkání bohatých na myoglobin, které jsou schopné ho vázat do zásoby. Záhadou také je, jak rypouši spí. Vědci zaznamenali, že tito živočichové dokáží plavat a potápět se 24 hodin denně po dobu několika týdnů, někdy i měsíců. Zdá se, že potápění je jejich specifickým způsobem spánku - rypouši jsou při té to činnosti schopni snížit svoje metabolické procesy (látkovou výměnu, tj. příjem potravy, trávení a vylučování, dýchání ap.) na minimum. Životu a lovu v temných hlubinách slouží rypoušům obrovské oči, jejichž sítnice má podobné vlastnosti jako oči hlubinných ryb. Obsahuje pigmenty zvláště citlivé na světelné záření (bioluminiscenci), které vydávají hlubinní hlavonožci a některé ryby, jimiž se rypouši živí.

OHROŽENÍ OBŘI
Oba druhy rypoušů byly v minulosti intenzivně loveny - ani ne tak pro maso jako pro množství kvalitního tuku. Dnes patří k druhům, které jsou zařazeny mezi ohrožené, vědci odhadují, že rypoušů sloních dnes žije v celé oblasti přibližně 600 000, rypoušů severních dokonce jen asi 150 000. Severní druh lze do jisté míry považovat za ohroženější, neboť byl v 19. století nadměrným lovem prakticky vyhuben - pouze na ostrově Guadalupe se zachránila skupinka čítající méně než sto jedinců. Všichni dnes žijící rypouši severní jsou potomky těchto zvířat, a jejich genetická variabilita je proto velice malá.
V praxi to znamená, že jsou mnohem zranitelnější - jsou vnímavější vůči nemocím, citlivěji reagují na změny životního prostředí či počasí. Je např. dokázáno, že jejich populaci významně ovlivňuje (negativně) klimatický jev El Niňo: např. v roce 1997-98 vzrostla úmrtnost mláďat až na 80 %!

DVA DRUHY
Největší žijící ploutvonožec dneška, rypouš sloní (Mirounga elephantina), je obyvatelem jižní polokoule - jeho domovským územím je pobřeží Antarktidy, ale objevuje se i na pobřeží Jižní Ameriky, Afriky, Austrálie a zasahuje až na Nový Zéland. Tento obr, jehož samci mohou vážit až pět tun, má ještě o něco menšího příbuzného, rypouše severního ( M. angustirostris ), který naopak, jak jméno napovídá, obsadil severní polokouli. Není ovšem zdaleka tak rozšířený, vyskytuje se prakticky jen při tichomořském pobřeží Severní Ameriky. Jméno "sloní" by se k němu ale hodilo lépe než k jeho jižnímu příbuznému, chobot samců rypouše severního je mnohem delší - přesahuje čenich až o 30 cm.