Neviditelné stopy zločinu

Sdílej
 
Genetická analýza dokáže usvědčit pachatele i z nepatrných stop, kriminalisté v ní proto získali neocenitelného pomocníka. Podrobnosti využití DNA v boji se zločinem vysvětluje Halina Šimková z Oddělení genetických expertiz Kriminalistického ústavu Praha.

Genetická analýza dokáže usvědčit pachatele i z nepatrných stop, kriminalisté v ní proto získali neocenitelného pomocníka. Podrobnosti využití DNA v boji se zločinem vysvětluje Halina Šimková z Oddělení genetických expertiz Kriminalistického ústavu Praha.

Na jakém principu testy DNA fungují?
V DNA se hojně vyskytují místa, která jsou tvořena opakováním krátkého motivu, jakéhosi "slova", např. -CACG-CACG-CACG-. Říkáme jim tandemové repetice a v lidské DNA jich dnes známe více než 8 tisíc. Počet opakování "slova" v takové repetici je u různých lidí různý. Při testování se poměrně složitým postupem určí, jak je vybraná tandemová repetice u daného člověka dlouhá, tedy kolika opakováními "slova" je

Foto
tvořena. Stejně se postupuje i u dalších repetic - celkem jich zkoumáme 15. Zjištěné údaje tvoří tzv. genetický profil. Ten je stejný v každé tkáni a v každém věku zkoumaného člověka: odebereme-li krev novorozeněti a pak za padesát let stejnému člověku sliny, zjistíme v nich zcela shodný genetický profil.

Z jakého biologického materiálu je možno DNA pro test získat?
Analýzu DNA lze provést prakticky z každého typu lidské tkáně. I ze zdrojů, které jsou na DNA poměrně chudé - z kostí, nehtů, vlasů, šupinek kůže atd.

Jak velký vzorek je pro test potřeba? Je technicky možno prokázat totožnost člověka např. z jediné buňky?
Moderní metody umožňují pracovat s velmi malým množstvím DNA. Zjištění genetického profilu z cigaretových nedopalků, rukavic, čepic, zubních kartáčků nebo třeba z telefonního sluchátka je už dnes běžnou záležitostí. Teoreticky skutečně postačuje k úspěšné analýze jedna jediná nepoškozená buňka.

Jak starý vzorek je možno použít?
To závisí především na podmínkách, v nichž se biologický materiál nacházel. Zatímco vlhko a teplo podpoří růst bakterií, které DNA rychle zlikvidují, vzorek uchovaný v suchu nebo ve zmraženém stavu je možné úspěšně analyzovat i po mnoha desítkách let.

Může se stát, že by test nerozlišil DNA od dvou různých lidí?
Pravděpodobnost, že by se u dvou osob náhodou vyskytl stejný genetický profil, je nepředstavitelných 1 ku 100 biliardám, tedy prakticky nulová. Jedinou výjimkou jsou jednovaječná dvojčata, jejichž DNA je stejná, a mají tudíž stejný i genetický profil.

Jak často čeští kriminalisté genetickou analýzu používají?
Ještě před pár lety byla prováděna pouze u závažných trestných činů, jako jsou vraždy, loupeže či znásilnění, dnes ji běžně používáme i při objasňování mnohem méně závažných skutků - třeba vykradených sklepů nebo rozbitých výloh. V roce 2003 čeští kriminalisté provedli analýzu DNA ve více než 4500 případů. Genetický profil lze v ideálním případě stanovit za 4 hodiny od doručení zkoumaného materiálu do laboratoře. Cena jedné analýzy je asi 1000 Kč, což se může zdát mnoho, ovšem za usvědčení pachatele trestného činu to rozhodně stojí!