Dioda

Sdílej
 
Elektrikář se zabývá hlavně propojováním elektrických spotřebičů, jako jsou například osvětlovací tělesa, motorové stroje (pračka, pila, aj.), topidla (bojlery, akumulační kamna aj.) s elektrickými zdroji. Zdrojem může být baterie, akumulátor či elektrorozvodná síť. Elektrikářskou práci jste si vyzkoušeli v předchozích dílech seriálu.

ELEKTRONIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY -

Elektrikář se zabývá hlavně propojováním elektrických spotřebičů, jako jsou například osvětlovací tělesa, motorové stroje (pračka, pila, aj.), topidla (bojlery, akumulační kamna aj.) s elektrickými zdroji. Zdrojem může být baterie, akumulátor či elektrorozvodná síť. Elektrikářskou práci jste si vyzkoušeli v předchozích dílech seriálu.
Dnes se z vás stanou elektronici. Elektronik totiž používá kromě drátů, baterií, žárovek či vypínačů také elektronické součástky. První, se kterou se seznámíte, bude polovodičová dioda. Diod je mnoho druhů, jednu jste už poznali při stavbě cocacola rádia (v ABC č. 10 roč. 48). Ta by ale proud z baterie nevydržela, proto použijete tentokrát diodu s označením 1N4007 nebo jí podobnou. Vyzkoušejte, co taková dioda umí. Když se při zapojování budete řídit jen naším zapojovacím plánkem, mohou nastat dvě

Foto
možnosti - žárovka svítí či žárovka nesvítí. U diody totiž záleží na tzv. polaritě. To znamená, který vývod má připojený ke kladnému a který k zápornému pólu napájecího zdroje. Podle toho elektrický proud diodou buď prochází, nebo neprochází. Proto se také materiál, ze kterého je dioda vyrobena, nazývá polovodič - někdy proud vede, někdy ne. Dosud jsme se o polaritu příliš nezajímali. Jestli byla baterie zapojena k žárovce kladným nebo záporným pólem, bylo jedno, žárovka vždy svítila. Od nynějška nás ale informace o tom, který vývod součástky je kladný a který záporný, zajímat bude.
Některé elektronické součástky mají označen jen kladný pól, některé jen záporný, některé (jako např. plochá baterie) oba. U diod bývá proužkem označena katoda (-), druhý vývod se nazývá anoda (+). Pokud zapojíte anodu ke kladnému pólu, může elektrický proud pokračovat do žárovky, která se rozsvítí. Pokud připojíte ke kladnému pólu katodu, dioda je zapojena v tzv. závěrném směru, proud neprochází a žárovka se nerozsvítí. Nezapojujte k baterii samotnou diodu bez žárovky, velký proud by ji mohl zničit!