Mezinárodní sčítání čápů bílých

Sdílej
 
V minulém čísle upozornili, proběhne v průběhu letošního jara a léta v celé Evropě již šesté sčítání hnízdní populace čápa bílého (Ciconia ciconia). Akce je zaštítěna mezinárodní organizací na ochranu ptáků BirdLife International, konkrétně jejím německým partnerem Naturschutzbund Deutschland. V České republice zajišťuje každoroční sčítání čápů Skupina pro ochranu a výzkum čápa bílého (pracuje pod patronací České společnosti ornitologické) dokonce již od roku 1984, o našich čápech tedy máme poměrně přesné údaje.

V minulém čísle upozornili, proběhne v průběhu letošního jara a léta v celé Evropě již šesté sčítání hnízdní populace čápa bílého (Ciconia ciconia). Akce je zaštítěna mezinárodní organizací na ochranu ptáků BirdLife International, konkrétně jejím německým partnerem Naturschutzbund Deutschland. V České republice zajišťuje každoroční sčítání čápů Skupina pro ochranu a výzkum čápa bílého (pracuje pod patronací České společnosti ornitologické) dokonce již od roku 1984, o našich čápech tedy máme poměrně přesné údaje.
Letos se sčítání čápů může zúčastnit každý, kdo má chuť jejich hnízdění sledovat. Akce je vhodná především pro ty, kteří bydlí nebo mají rekreační chaty či chalupy v obcích s čapími hnízdy. Mají totiž možnost sledovat celý průběh hnízdění, od příletu dospělých ptáků na hnízdo až do jeho opuštění čapí rodinou.

POZNAT ČAPÍ HNÍZDO JE SNADNÉ

Čápů bílých u nás poslední dobou hnízdí kolem 900 párů. Jen asi pětina naší populace hnízdí na jižní Moravě v koloniích na stromech, většina ostatních čápů hnízdí roztroušeně a v blízkosti lidských obydlí. Hnízda si stavějí často přímo na budovách, s oblibou na vysokých továrních komínech, na střechách obytných domů, stodol a kravínů, či na kostelech, zámcích a hradech. Občas si bohužel vyberou k hnízdění i sloupy elektrického napětí. Ptákům, zejména nezkušeným mláďatům, pak hrozí, že zahynou na drátech elektrického vedení.

RODINNÝ ŽIVOT

Jako první přilétá na hnízdo samec, teprve po několika dnech se k němu připojuje samice. Partneři jsou si často věrní po mnoho let, i když zimu v Africe tráví každý sám. Samička snáší ve dvoudenních intervalech 2 - 4 bílá vejce, která potom střídavě se samcem zahřívají přibližně jeden měsíc. O vylíhlá mláďata se svorně starají oba rodiče, přibližně po dvou měsících jsou mláďata schopná letu. Následující období je pro ně nejkritičtější, mnoho mladých čápů podlehne úrazům, které si přivodí při svých prvních nezkušených letech. V té době se ještě často vracejí na hnízdo, kam jim rodiče stále nosí potravu - drobné savce, obojživelníky, plazy a ryby či větší hmyz. Na podzim pak mladé čápy čeká nelehký úkol - cesta na africká zimoviště, na kterou se vydávají již na konci srpna.

CO MŮŽETE DĚLAT VY?
Zapojíte-li se do sledování hnízdění čápa bílého, pošlete nám o něm zprávu do České společnosti ornitologické.

ZPRÁVA BY MĚLA OBSAHOVAT
1. Název obce a okresu
2. Informaci o umístění hnízda (včetně popisného čísla budovy)
3. Datum příletu prvního ptáka a datum příletu jeho partnera
4. Příčiny případného neúspěšného hnízdění
5. Počet mláďat a datum jejich prvního pozorování
6. Počet vylétlých mláďat
7. Datum posledního výskytu na hnízdě
8. Další informace o průběhu hnízdění a případné podrobnosti (včetně informace o stavu hnízda)
Zaznamenává se i přítomnost jednotlivých ptáků či nehnízdících párů na hnízdě. Uvítáme i údaje o náhodných pozorováních hnízd při průjezdu obcí na dovolené a při podobných příležitostech.

Po skončení celého pozorování zašlete svou zprávu na adresu Česká společnost ornitologická, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10.