Invaze sedmnáctiletých cikád

Sdílej
 
Severoamerické cikády rodu Magicicada se vyznačují neobvykle dlouhou dobou larválního vývoje. U některých druhů trvá třináct, u jiných dokonce sedmnáct let. Celá populace je navíc "vyladěna" na stejný rytmus rozmnožování, takže na ně celá léta narazíte spíše výjimečně, načež se během několika dní objeví v obrovském množství. Čas sedmnáctiletých cikád přišel opět letos v květnu - doslova zaplavily východní část USA. Na některých místech se na jednom čtverečním metru půdy vylíhne až 300 jedinců!

Severoamerické cikády rodu Magicicada se vyznačují neobvykle dlouhou dobou larválního vývoje. U některých druhů trvá třináct, u jiných dokonce sedmnáct let. Celá populace je navíc "vyladěna" na stejný rytmus rozmnožování, takže na ně celá léta narazíte spíše výjimečně, načež se během několika dní objeví v obrovském množství. Čas sedmnáctiletých cikád přišel opět letos v květnu - doslova zaplavily východní část USA. Na některých místech se na jednom čtverečním metru půdy vylíhne až 300 jedinců!
Na podrobnosti jsme se zeptali doc. RNDr. Jitky Vilímové, CSc., entomoložky z Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Jak cikády poznají, že právě uplynulo 17 let, a je tedy čas proměnit se v dospělce?
Cikády doslova "nepoznají", že uplynulo 17 let. Délka jejich životního cyklu, tj. časového období, během něhož se z vajíčka vylíhne larva, která roste, několikrát se zbavuje již nedostatečně velkého kutikulárního pokryvu těla (takzvaně se svléká), a nakonec se z ní vylíhne dospělý hmyz, vznikla během evoluce cikád jako reakce na množství potravní nabídky, klimatické podmínky a další faktory. Hmyz patří mezi studenokrevné živočichy, a jeho vývoj proto nejvýrazněji ovlivňuje teplota. Během evoluce

Foto
se počet po sobě následujících larev ustálil na šesti. Každá cikáda tedy musí projít po vylíhnutí z vajíčka šesti larválními stadii, během nichž postupně dospívá. (Cikády patří mezi hmyz s proměnou nedokonalou.) Teprve potom se vylíhne dospělý jedinec. V podmínkách Severní Ameriky trvá tento vývoj právě oněch zmíněných 17 nebo 13 let.

Přijímají dospělci potravu? Mohou způsobit nějaké škody?
Ano, i dospělé cikády přijímají potravu. Stejně jako larvy sají svým bodavě-savým ústním ústrojím rostlinné šťávy. Zatímco larvy žijí v půdě a sají na kořenech svých živných rostlin, dospělé cikády žijí na keřích nebo stromech a sají na listech nebo větvičkách. Při masovém výskytu na jedné rostlině ji mohou nadměrným sáním oslabit, takže je následně náchylnější k různým onemocněním.

Žijí na území ČR nějaké druhy hmyzu, které se také vyskytují masově s několikaletou periodou?
Asi nejznámějším druhem takového hmyzu na našem území je chroust
Foto
(Melolontha melolontha). Larvy tohoto brouka se vyvíjejí několik let a okusují kořeny živných rostlin v půdě, dospělci se objevují periodicky a masově. Na našem území žije také několik druhů cikád, nejběžnější druh Cicadetta montana i v širším okolí Prahy. Jejich vývoj však není sedmnáctiletý, pouze několikaletý.