Elektronika pro začátečníky - 16 - Potenciometr

Sdílej
 
Parametry elektronických obvodů a tím i jejich fungování lze ovlivňovat např. pomocí přepínače - žárovka svítí hodně, nebo málo. Jedná se o tzv. skokovou změnu. Některé elektronické součástky se ale také vyrábějí s plynule měnitelnými hodnotami. Mezi nejběžnější patří POTENCIOMETR. Je to rezistor, jehož odpor lze otáčením knoflíku plynule měnit. Pro své pokusy si opatřete potenciometr o hodnotě 10 k/N.

Parametry elektronických obvodů a tím i jejich fungování lze ovlivňovat např. pomocí přepínače - žárovka svítí hodně, nebo málo. Jedná se o tzv. skokovou změnu. Některé elektronické součástky se ale také vyrábějí s plynule měnitelnými hodnotami. Mezi nejběžnější patří POTENCIOMETR. Je to rezistor, jehož odpor lze otáčením knoflíku plynule měnit. Pro své pokusy si opatřete potenciometr o hodnotě 10 k/N.

Lineární

10 k znamená 10 kiloohmů neboli 10 000 W. Písmeno N říká, že se jedná o potenciometr liNeární - velikost změny odporu je přímo úměrná úhlu

Foto
otočení. Pro regulaci hlasitosti např. ve walkmanu se používá potenciometr s logaritmickým průběhem označení G. Ten lépe respektuje fyziologii lidského ucha, protože ucho je různě citlivé na změny intenzivního zvuku a změny tichých zvuků. Setkáte se také s tahovými potenciometry, které mění svůj odpor posouváním regulačního knoflíku.

Tři vývody

Potenciometr má tři vývody. Dva krajní jsou připojeny na začátek a konec odporové dráhy, prostřední je takzvaný běžec, který se po odporové dráze posouvá. V dnešním zapojení jsou použity pouze dva vývody - libovolný krajní a prostřední. Ze schématu je patrné, že se jedná o klasické sériové zapojení. Otáčením potenciometru se bude plynule měnit intenzita svitu LED diody. U sériového zapojení nezáleží na pořadí součástek, což si můžete vyzkoušet podle druhého schématu. Ochranný odpor svítivé diody použijte stejný jako minule (180 W).

***

Letní soustředění

Jak jsme uvedli v minulém čísle ABC, ČESKÝ RADIOKLUB letos opět pořádá letní soustředění mladých elektroniků. První běh se uskuteční v Orlických horách v termínu od 3. do 17. července 2004 (cena 4000 Kč), druhý bude poblíž Olomouce v termínu od 10. do 20. srpna 2004 (cena 2600 Kč). Podrobnosti a přihlášky obdržíte na adrese: ČESKÝ RADIOKLUB, U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7, nebo na telefonu 266 722 240.