Elektronika pro začátečníky - 21 - Tranzistor

Sdílej
 
Zkuste ovládat proud vody vytékající z vodovodního kohoutku tak, že se budete snažit výtokovou trubici ucpávat prstem. Tlak vody je veliký a bude to velice obtížné. K ovládání proudu vody proto raději používáme kohout nebo ventil. Nepatrným úsilím tak můžeme regulovat i velmi silný proud vody. Také v elektronice existuje součástka umožňující ovládat silnější proud slabším. Takovou součástkou je TRANZISTOR.

Zkuste ovládat proud vody vytékající z vodovodního kohoutku tak, že se budete snažit výtokovou trubici ucpávat prstem. Tlak vody je veliký a bude to velice obtížné. K ovládání proudu vody proto raději používáme kohout nebo ventil. Nepatrným úsilím tak můžeme regulovat i velmi silný proud vody. Také v elektronice existuje součástka umožňující ovládat silnější proud slabším. Takovou součástkou je TRANZISTOR.
Nepatrný proud z mikrofonu dokáže po zesílení několika tranzistory rozezvučet i několikasetwattové reproduktory při koncertech ve sportovních halách. Pro první pokusy si opatřete běžný univerzální tranzistor C549C nebo podobný. Když ho položíte před sebe na stůl ploškou vzhůru tak jako na obrázku, budou k vám směřovat vývody v pořadí kolektor (C), báze (B), emitor (E). Ke kolektoru se připojuje kladný pól napájecího zdroje přes spotřebič (v našem případě žárovička 6 V/ 0,1 A).

Foto
Emitorem se vrací proud, který spotřebič nepřeměnil v jiný druh energie (např. světlo či zvuk), zpět do záporného pólu napájecího zdroje. Prostřední báze slouží jako přívod ovládacího proudu. K získání nepatrného ovládacího proudu 0,0045 A použijeme rezistor 1000. Abychom nemuseli psát tolik nul, může se proud také uvádět v miliampérech, tedy 4,5 mA, a odpor rezistoru v kiloohmech neboli 1 k nebo také jen 1 k. Každý tranzistor může mít různý zesilovací činitel. Je to poměr mezi kolektorovým proudem (to je ten, co protéká žárovkou) a proudem, který teče do báze. V případě, že váš tranzistor má zesílení alespoň 200, a to se dá předpokládat, rozsvítí se žárovka i při rezistoru 10 k, tedy 10 000. Pomocí Ohmova trojúhelníku (viz ABC č. 8) zkuste spočítat, jak nepatrným proudem budete v tom případě tranzistor ovládat. Báze tranzistoru je velice citlivá, určitě se nedoporučuje připojovat ji přímo, bez rezistoru, ke kladnému pólu.