Moření dřeva

Sdílej
 
Dřevo každého stromu se vyznačuje charakteristickou barvou a kresbou, podle kterých ho můžeme snadno rozpoznat. Dodnes se kombinací různých dřev používá pro výrobu vykládaných ornamentů nebo obrázků, tzv. intarzií. Přístup k exotickým dřevům (např. ebenovému) sice obvykle nemáme, krásné barvy však můžeme získat mořením běžných dřev v roztocích solí.

ZA TAJEMSTVÍM MOLEKUL 24

Foto
Dřevo každého stromu se vyznačuje charakteristickou barvou a kresbou, podle kterých ho můžeme snadno rozpoznat. Dodnes se kombinací různých dřev používá pro výrobu vykládaných ornamentů nebo obrázků, tzv. intarzií. Přístup k exotickým dřevům (např. ebenovému) sice obvykle nemáme, krásné barvy však můžeme získat mořením běžných dřev v roztocích solí.

SOLNÁ KOUPEL

K pokusu si připravte malé kousky více druhů dřev (výsledky se mnohdy liší). Moření se provádí namáčením vzorků do roztoků obvykle dvou solí, které spolu tvoří barevnou sloučeninu. Ta obarví dřevní pletivo, jeho kresba však zůstane viditelná. Roztoky připravte asi 1% (tj. 1 g na 100 ml vody), řiďte se údaji z ta bulky. Dřívka je vhodné nechat ponořená v roztocích přes noc, před máčením do dalšího roztoku je nechte vždy zaschnout. Pracujte pod dohledem dospělých a používejte ochranný oděv, brýle a rukavice! Některé použité látky jsou žíravé (dusičnan stříbrný, kyselina, amoniak) nebo jedovaté (síran měďnatý)! Měkká nesmolnatá dřeva (např. lipové) je možné obarvit potřením roztokem manganistanu draselného (asi dvakrát). Oranžové barvy dosáhneme máčením dřívek v roztoku dusičnanu stříbrného a následným potřením zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (10%). Po zaschnutí potřeme dřívka ještě zředěným amoniakem (10%).

* * *

CHEMIKÁLIE A POMŮCKY

Foto-kino: chlorid železitý (lze občas sehnat také v obchodech s elektrotechnikou, používá se na leptání tištěných spojů), hexakyanoželeznatan draselný (žlutá krevní sůl, ferrokyanid draselný), thiokyanatan (rhodanid) draselný nebo amonný, dusičnan stříbrný (zeptejte se ve školním kabinetu chemie). Lékárna: manganistan draselný (hypermangan). Drogerie: kyselina chlorovodíková, amoniak (čpavek), pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice), heptahydrát síranu železnatého (zelená skalice). Pomůcky: několik menších nádobek, váhy, lžička, tyčinka, odměrný válec.