Znovuzrození památky

Sdílej
 
Jako bájný Fénix povstal z popela dřevěný kostel svaté Kateřiny v Ostravě-Hrabové, který před dvěma lety podlehl ničivým plamenům. Díky obětavosti místních obyvatel došlo k znovuzrození jedinečné architektonické a církevní památky.

Jako bájný Fénix povstal z popela dřevěný kostel svaté Kateřiny v Ostravě-Hrabové, který před dvěma lety podlehl ničivým plamenům. Díky obětavosti místních obyvatel došlo k znovuzrození jedinečné architektonické a církevní památky.
Kostelík, který v obci stál již od šestnáctého století a byl její chloubou, totálně zničil požár nad ránem velikonočního úterý roku 2002. Dříve než na místo dorazili hasiči, oheň spolykal téměř celou stavbu a na místě zůstaly jen ohořelé trosky a spáleniště. Žárem se roztavil dokonce i zvon a jeho neforemné zbytky zůstaly ležet vedle torza vstupních vrat.

PROJEKT ZÁCHRANY

Foto
Se ztrátou kulturní památky, která se dostala i do znaku městského obvodu, se však obyvatelé nesmířili. Ihned po uhašení požáru se začalo mluvit o obnově kostela v té podobě, jak jej lidé po staletí znali. Pod vedením architekta Antonína Závady z Valašského Meziříčí dostal projekt na záchranu kostela reálný základ - bylo rozhodnuto, že na místě spáleniště bude vystavěna věrná kopie původního kostela.

NOVÁ STAVBA

Náklady na stavbu nového kostela se vyšplhaly na 22 milionů korun. Peníze se podařilo získat ze dvou veřejných sbírek, dotace města, a hlavně z pojištění původní stavby. Stavět se začalo v květnu 2003. Během několika měsíců se stovky kubíků dřeva proměnily pod sekyrami a dláty zručných tesařů v dřevěný kostelík. Při práci nebyly stejně jako u původního svatostánku použity hřebíky. Trámy tesaři otesali přesně tak, aby do sebe zapadaly jako stavebnice. Během letošního roku se podařilo kostel dostavět a na řadu přišli pokrývači, kteří střechu pokryli šindeli a odborníci na práce v interiéru.

NOVINKY

Foto
Kostel dnes vypadá na první pohled stejně jako ten původní, uvnitř však doznal řady modernizací. Jednou z nich je ústřední topení zabudované přímo do dřevěných lavic. Nad bezpečností bude do budoucna bdít protipožární signalizace. Proti původnímu kostelu budou nyní mít návštěvníci k dispozici také sociální zařízení. Ve věži navíc nově vzniká expozice s fotografiemi a troskami původního kostela.
Jak už jsme zmínili, zkázu v ohni před dvěma lety nepřežil ani zvon. Proto na věži kostela visí dva nové, se jmény svatého Františka a svaté Kláry. Oba zvony v Halenkově na Vsetínsku odlil zvonařský mistr Josef Tkadlec.

NĚCO Z HISTORIE

Původní chrám měl podle lidových pověstí zajímavou historii. Traduje se, že dříve stával v Metylovicích na FrýdeckoMístecku, odkud jej rozebraný převezli do Hrabové a znovu složili. Historici sice neznají přesné datum vzniku kostela, není však pochyb o tom, že v Hrabové stál kostel sv. Kateřiny už v 16. století. Než vyhořel, patřil mezi nejhodnotnější dřevěné sakrální stavby dochované na severovýchodní Moravě.

***

LEGENDA O KATEŘINĚ

Foto
Životopis svaté Kateřiny vychází z velké části z legend. Podle nich žila Kateřina na počátku čtvrtého století jako dcera krále Kosta v egyptské Alexandrii. Byla neobyčejně krásná, vzdělaná a bohatá, ovšem také velmi pyšná a odmítala každého mladého muže, který se o ni ucházel. Jednoho dne se setkala s poustevníkem, který jí řekl, že jejím opravdovým ženichem je Ježíš Kristus. Kateřina vyhledala kněze a přijala od něho svátost křtu. Později svými argumenty obrátila na víru císařovy mudrce, kteří kvůli své nové víře skončili na hranici. Poté byla i sama Kateřina uvržena do žaláře a mučena. Vždy se ale zázračně uzdravila, proto ji císař dal nakonec popravit. Ostatky svaté Kateřiny jsou na hoře Sinaji, v místě, kde dnes stojí klášter svaté Kateřiny.
FotoFoto

Autor

Pavel Siuda