Život hvězd

Sdílej
 

Abychom zjistili, jak může černá díra vzniknout, musíme se trochu seznámit se životem hvězd. Žádná hvězda nemůže žít nekonečně dlouho, každá jednou "umře". Ale nezmizí zcela, na místě, kde dosud svítila, po sobě zanechá nějakou památku. Co po ní zbude, závisí na její původní velikosti. Hvězdy málo hmotné (jako naše Slunce) se na konci své životní pouti změní v malou kompaktní hvězdičku nazývanou bílý trpaslík. Hvězdy o něco hmotnější se zmenší ještě víc - gravitační tlak v jejich nitru je tak veliký, že nevydrží ani jádra atomů, a vše, co je uvnitř hvězdy, se změní v neutrony. Vznikne tak tzv. neutronová hvězda, malé kompaktní těleso s poloměrem několika kilometrů, které je složené ze samých neutronů namačkaných těsně na sebe. Jejich hustota je neuvěřitelná (asi jako kdybychom stlačili Zemi do velikosti Cheopsovy pyramidy). Hvězdy tohoto typu pozorujeme jako rychle rotující a pulsující objekty - pulsary. Co se však stane s hvězdou ještě hmotnější? Mohou nastat dvě situace. Někdy hvězda exploduje a na nebi zazáří supernova. Jejím pozůstatkem pak bude opět bílý trpaslík nebo neutronová hvězda. Ale existují i případy, kdy hvězda neexploduje. Co se stane potom? Taková hvězda bude pokračovat ve svém gravitačním kolapsu až k nekonečné hustotě. Jakmile překročí limit neutronové hvězdy, může se smršťovat do nekonečna. Světlo z ní uniká stále obtížněji, ztrácí energii a v důsledku toho hvězda začíná tmavnout a červenat. To pokračuje tak dlouho, dokud úplně nezmizí. Světlo se stává zajatcem své zdeformované hvězdy. A protože neexistuje nic rychlejšího než světlo, nemůže se ze spárů tohoto zhrouceného tělesa nic dostat. V celém vesmíru známe jen jeden typ těles, odkud se nemůže světlo, a tudíž ani nic jiného šířit ven. Jsou to černé díry.

Vznik černé díry

Vznik černé díryHlavní stádium hvězdy - ta je stabilní, spaluje vodík a postupně vzniká hélium Když zásoby vodíku vyčerpá, začne spalovat hélium. Hvězda červená, rozpíná se a její teplota se zvyšuje Gravitace přemůže tlak slábnoucích jaderných reakcí - hvězda se začne smršťovat Dojde ke gravitačnímu kolapsu. Někdy je tento proces tak bouřlivý, že na nebi vzplane supernova Pozůstatek supernovy pokračuje v gravitačním kolapsu - vzniká černá díra Černá díra tak, jak ji rozhodně nevidíte - zde je znázorněna jako zborcený časoprostor - díra ve vesmíru