Tesařík obrovský

Sdílej
 

Vystřihovánka v tomto čísle vám představí brouka, který je snem každého začínajícího "broučkaře" - tesaříka obrovského.

Tesařík obrovský je typický představitel čeledi tesaříků: má úzké štíhlé krovky, mohutná kusadla a mimořádně dlouhá tykadla, která u samců přesahují daleko za tělo (u samic dosahují ke konci zadečku). Je to náš druhý největší tesařík - samičky, které jsou větší, mohou být přes pět centimetrů dlouhé.


CHRÁNÍME ŠKŮDCE?


Tesařík obrovský je u nás vázaný na výskyt staletých dubů, setkáte se s ním jen na jižní Moravě nebo na Třeboňsku. Jeho larvy vyžírají v mohutných kmenech ještě živých stromů spleť chodbiček na prst širokých. A protože brouci opakovaně kladou vajíčka na již napadené stromy, jsou schopni dub nakonec zahubit. Tesaříků obrovských však u nás žije tak málo, že jimi způsobené škody jsou nepatrné. Patří ke vzácným a přísně chráněným druhům. Malý průvodce světem hmyzu

Hmyz patří mezi členovce a je to zároveň i nejpočetnější skupina živočichů - odhady mluví o více než deseti milionech druhů, ale k tomu je nutné připočítat další miliony druhů, které dosud nebyly objeveny.
Jak se hmyz vyvíjel a přizpůsoboval svému prostředí a způsobu života, měnil se i vzhled jednotlivých částí jeho těla. Nejnápadněji se u jednotlivých hmyzích řádů liší tvar a funkce křídel, ústního ústrojí a tykadel. A právě podle těchto znaků lze poměrně snadno rozlišit i řadu našich zástupců hmyzu.
Přestože je hmyz tvarově velmi rozmanitý, jeho tělo má vždy typické znaky (i když někdy druhotně pozměněné nebo redukované).


Tesařík obrovský

Odborné jméno: Cerambyx cerdo
Velikost: až 5 cm
Vývoj: především ve starých dubech, napadá živé stromy
Délka vývoje: 3-5 let
Délka života dospělého brouka: přibližně 1 měsíc
Výskyt v přírodě: konec května, červen
Aktivita: noční
Status: chráněný