Encyklopedie vaše druhá hlava

Sdílej
 
MULTIMÉDIA Encyklopedie je úžasná věc. Většinou ji doceníme, když pátráme po informacích, které potřebujeme třeba do školy, ale zábavné je listovat si v ní, i když nemusíme. Zaujme nás jedno heslo, pak druhé, třetí a my čteme a čteme a jenom se divíme, co všechno ještě nevíme.

Nejrozsáhlejší projekt

Encyklopedie V dnešní době vedle knižní podoby také běžně existují elektronické verze encyklopedií na CD-ROM. Jejich výhodou je především možnost jednotlivá hesla rychle aktualizovat a rozšiřovat. V knižním provedení bývají texty doplněny barevnými obrázky, grafy, mapami. Na CD-ROM jsou kromě tohoto obrazového doprovodu například také ozvučené animace předvádějící různé sportovní a jiné činnosti, hudební ukázky apod. Jedním z nakladatelství, která u nás v současné době encyklopedie vydávají, je české nakladatelství Diderot. Po dvou, čtyř a osmisvazkové všeobecné encyklopedii nyní začíná v Diderotu vycházet verze dvacetisvazková, což má být nejrozsáhlejší projekt v dějinách české encyklopedistiky.

Jak vzniká encyklopedie?

Encyklopedie Encyklopedie vzniká řadu let a i potom může být stále zdokonalována a doplňována o aktuální informace a poznatky. Například osmisvazková encyklopedie Diderot obsahuje přibližně 100 000 hesel, která zpracoval tým předních odborníků. Ze všeho nejdřív bylo třeba určit, v jakém poměru budou zastoupeny přírodní a humanitní obory (většinou je to 50 procent přírodních a 50 procent humanitních oborů), dále stanovit poměr českých a světových reálií. Jednotlivá hesla byla rozdělena podle významu do čtyř kategorií. Například hesla zařazená do kategorie A jsou nejvýznamnější, a proto jim je v encyklopedii věnováno nejvíce místa (i několik stran). Kromě textu se u těchto hesel setkáte i s bohatým obrazovým doprovodem (jako jsou fotografie, grafy, mapky). Konkrétní rozsah každého hesla je závislý na tom, zda se jedná o verzi dvousvazkovou nebo třeba osmisvazkovou. Cílem bylo poskytnout široké veřejnosti maximální počet stručných a výstižných informací z co největšího množství oborů lidské činnosti. Pozornost zaměřili autoři kromě tradičních témat také na témata vztahující se k současnosti. Jedná se o hesla z oblasti kybernetiky, ekologie, astrologie, ale i z pop music či sci-fi.

ENCYKLOPEDIE

Encyklopedie, naučný slovník je souborné zpracování jednoho oboru (encyklopedie speciální, odborná) nebo všech oborů vědy, techniky a kultury (encyklopedie všeobecná). Vše je uspořádáno v abecedně řazených heslech nebo ve statích uspořádaných podle určitého systému. Pokusy o shrnutí znalostí všech oborů jsou známy již ze starověku a středověku, v Čechách se o to snažil již v 17. století J. A. Komenský.

NEJZNÁMĚJŠÍ ENCYKLOPEDIE

Encyklopedia Britannica (Londýn), Larousse (Paříž), The Encyklopedia Americana (New York), Bolšaja sovetskaja encyklopedija aj. Z českých jsou to například Ottův slovník naučný, Všeobecná encyklopedie Diderot.

Autor

Miroslava Volfová Repro: Encyklopedie Diderot na CD-ROM