Odpovědna

Odpovědna
Sdílej
 

Ve škole se dohadujeme o tom, zda kráva kope zadníma nohama dopředu, nebo dozadu. Podle mého názoru kope v naprosté většině případů dopředu.
Mohli byste nám to nějak osvětlit?

Vojtěch Rulc
Kráva může samozřejmě kopat dopředu i dozadu, i když dopředu jí to jde o něco lépe, kopnutí dozadu je spíš vyhození - podobně jako u koní. Na rozdíl od koně má však kráva klouby končetin mnohem pohyblivější, takže může vykopnout i mírně šikmo, před nakopnutím krávou proto není bezpečný ani ten, kdo stojí po jejím boku. Jen pro doplnění - když se koni nelíbí člověk stojící vedle něj, nemůže ho sice kopnout, ale umí se hbitě otočit daleko dozadu a velmi ošklivě kousnout.

Opravdu existuje UFO?
Milan Stinka
Ano, UFO opravdu existuje. Je to zkratka anglického termínu "unidentified flying object" (neidentifikovatelný létající předmět) a takové předměty jsou opravdu zaznamenány. Specialista amerického letectva doktor J. Allen Hynek popsal UFO následující větou: "Zaznamenaný výskyt předmětu nebo světla na obloze nebo nad zemským povrchem, jehož zjev, trajektorie, dynamika a světelnost nenabízejí žádné logické a běžné vysvětlení a který nemate jen jeho první svědky, ale zůstává neidentifikovatelný i po bližším zkoumání veškeré dostupné dokumentace osobami, které jsou technicky vybavené natolik, aby učinily obecný závěr a objekt případně identifikovaly." Otázkou zůstává, zda tyto předměty, jejichž původ se nepodařilo odhalit, jsou skutečně výdobytkem mimozemské civilizace, které jsou běžně přisuzovány - to dosud nikdo nepotvrdil ani nevyvrátil.

Mohli byste mi prosím poradit jak udělat, aby se na mých webových stránkách ozval zvuk poté, co přes text nebo obrázek přejedu myší?

Shane

Tohoto i jiných zkrášlení webových stránek nejsnáze dosáhneš přidáním tzv.
java skriptů (angl. JavaScript) do kódu tvých stránek. Jedná se o poměrně efektivní nástroj, který umožňuje měnit obsah zobrazené stránky na základě toho, co dělá její návštěvník. Což může být například právě přehrání zvuku po přejetí myší. O java skriptech pojednává slušný počet knižních publikací; obstojné návody či vypracované příklady se dají najít i na internetu.