Chobotnatci bez chobotu

Sdílej
 

Lebka damana s prodlouženými řezákyChodidlo stromového damanaPředmorče (předek morčat - Procavia) nemá nic společného s nevelkými morčaty - právě naopak, patří do blízkého příbuzenstva největších suchozemských savců, slonů. Dnes se pro tuto skupinu savců vžilo slovo daman. Zvířata velká asi jako králík sice nemají chobot, přesto mají se slony celou řadu společných znaků, např. ploché drápy připomínající nehty či jeden pár mléčných žláz umístěný na prsou. Mimo jiné však najdete u starších zvířat i cosi jako kly - z tlamy jim vyčnívají prodloužené zuby, nejde však o špičáky (které přerůstají v kly např. u prasat), ale o řezáky jako u slonů. Stejně jako sloni jsou i damani býložraví - a té rostlinné potravy (tráva, listy, kůra dřevin, v chudších oblastech i mechy a lišejníky ap.) spotřebují značné množství. Damani jsou ploskochodci, došlapují na celé chodidlo, a zdánlivě vypadají jako nepříliš pohybově nadaná zvířata. Přesto jim jejich pružná chodidla umožňují neuvěřitelné kousky - obratně šplhají po téměř hladkých kmenech stromů či kolmých skalách, ke šplhání jim poslouží sebenepatrnější výběžky či škvíry a pukliny, v nichž se hřbetem vzpírají o jednu stěnu a nohama o stěnu protilehlou. Domovem damanů je výhradně africký kontinent, kde obývají nejrůznější biotopy - od horského pralesa po skalnaté stepní až pouštní oblasti. Jedinou výjimku je daman arabský (P. habessinica), který žije na Arabském poloostrově a zasahuje až do Izraele a Libanonu. Zoologové rozdělují damany na tři hlavní skupiny - damany stromové (Dendrohyrax), kteří jsou vývojově nejstarší, damany stepní (Heterohyrax) a vývojově nejmladší damany skalní (Procavia).

DAMAN KAPSKÝ

DAMAN KAPSKÝDaman kapský (Procavia capensis) žije, jak jeho jméno napovídá, v jižní Africe - odtud zasahuje až do jihozápadní Afriky a Angoly. Patří do skupiny skalních damanů a podobně jako daman stepní je aktivní přes den. Damani kapští žijí v koloniích a při pastvě vždy některá zvířata hlídají a v případě nebezpečí varují ostatní členy kolonie před nepřítelem. Jsou velmi teplomilní, za chladného či deštivého počasí neopouštějí své úkryty.