Amputace

"Kolego amputujte pacientovi levou ruku."
VZZZZZZ...
"Řekl jsem levou!"
VZZZZZZ...
"RUKU!!!"

Sdílej