Desetiboj

 

Dva muži plavou v moři a jeden říká:

„Podívej, co to tu je. Deset bójí svázaných k sobě!“

Druhý plavec se domnívá: „To bude asi ten desetiboj!“


Sdílej