Učeň se chlubí

Učeň se při odborném výcviku na holičském učilišti vytahuje: „Právě jsem ostříhal
svého prvního zákazníka a ještě jsem mu při té příležitosti prodal paruku!“

Sdílej