V hotelové recepci

V hotelové recepci zazvoní telefon a host se dožaduje:
„Buďte tak laskaví a přidělte mi nový pokoj. V tomhle hoří!“

Sdílej