Při hodině matematiky

Při hodině matematiky:

„Jestli nyní neřeknu něco přesně, nedivte se, budeme počítat jen přibližně,“ předem třídu upozorňuje paní učitelka. „Jedna a jedna jsou tři…“


Sdílej