Pacient a teploměr

Pacient se zadostiučiněním podává sestře zčernalý teploměr:

„Sestři, já vám přeci říkal, že mám teplotu!“

Sdílej