Pan Nikdo a pan Nic

V domečku žijí pan Nikdo a pan Nic. Nic jde pro vodu a Nikdo jde do lesa pro dřevo. Kdo v domku zůstal? 

Sdílej