Ploty na ochranu lvů

Ploty na ochranu lvů
Sdílej
 
Velké šelmy přes veškerou snahu ochranářů v Africe stále ubývají. V současné době ale za jejich úbytek nemohou ani tolik pytláci, jako chovatelé dobytka, zejména Masajové, pro které je skot základem jejich života.

Lvi, ale i další velké šelmy totiž napadají jejich stáda a dobytek zabíjejí. Nedělají to samozřejmě téměř nikdy ve dne, kdy je dobytek na pastvině pod ochranou pastevců, ale v noci, kdy je zavřený v bomě - to je zdejší tradiční ohrada pro dobytek vytvořená ze spletených trnitých větví. Ohrada však mnohem spíš zabraňuje útěku dobytka, než aby ho chránila před predátory. Nízké trnité křoví lvi nebo hyeny snadno zdolají.

Domorodci svá stáda přirozeně brání, a proto lvy, levharty nebo hyeny nemilosrdně vybíjejí. Používají k tomu tiché způsoby, takže je lze jen těžko odhalit - nejčastěji velké predátory tráví otrávenými návnadami, připadně po nich střílejí otrávenými šípy. Tento boj mezi chovateli dobytka a právy divokých šelem trvá už dlouhá desetiletí, jestli ne staletí.

Ale jak se zdá, už brzy mu bude - alespoň někde - konec. Ve venkovských oblastech Keni nyní pracuje pod vedením Anny Kent Taylorové skupina vědců, která získala grant National Geographic pro záchranu velkých koček, na novém systému zabezpečení stád dobytka. A jak se zdá, přišli na zcela jednoduchý, ale nečekaně účinný způsob. Nahradili tradiční bomu ohradou z drátěného pletiva - úplně stejného, jaké používáme na ploty i u nás v Evropě.

Účinek překvapil samotné vědce, zdá se, že drátěná ohrada chrání dobytek stoprocentně - ještě nikde nezaznamenali, že by se lev či jiná šelma přes ohradu dostala a zabila jediný kus. I tam, kde si lvi vybírali v domorodých ohradách pravidelně svůj díl, oplocení drátěným pletivem tomu rázem zabránilo. Farmáři, kteří už mají svá stáda za novým plotem, jsou spokojení, mohou klidně spát, beze strachu z nočních lupičů. A lvi si mohou také oddychnout - nikdo na ně nebude líčit otrávené návnady nebo po nich střílet otrávenými šípy.

Klíčová slova:
lev, lvi, plot
 

Články odjinud