Sloní odpuzovače: Jak vyhnat tlustokožce z pole

Sloní odpuzovače: Jak vyhnat tlustokožce z pole
Sdílej
 
Střety vesničanů a slonů končí stovkami mrtvých lidí i slonů ročně. Vědci ale našli nečekané způsoby, jak nenechavé slony odehnat bez krveprolití.   

 

 

 

 

Převážná většina divokých slonů – ať už afrických nebo indických – dnes žije v rezervacích a národních parcích. Tato vymezená území jim však nemohou stačit, sloni odpradávna migrují za potravou a dostávají se tak i do oblastí obhospodařovaných lidmi. Tady pak „sklízejí“ úrodu, která jim nepatří, mnohdy ale ničí i celé domorodé vesnice.

Boj o přežití

„Nájezdy“ slonů na úrodu jsou velkým problémem v Africe i Asii. Zemědělci se snaží slony zahnat bubnováním, petardami i elektrickými ohradníky, ale nic z toho není dostatečně účinné. Jen v Indii v důsledku střetů slonů s lidmi zemře až 400 lidí ročně (v Africe jsou tato čísla podobná). Na druhé straně je každý rok několik stovek slonů „na odplatu“ otráveno, zabito elektrickým proudem či jiným způsobem. Vědci proto už delší čas hledají možnosti, jak těmto střetům předejít. Jak před slony chránit pole vesničanů a jak naopak ochránit slony před rozzuřenými zemědělci.

Včelí hráz

Už před několika lety si vědci sledující africké slony všimli, že se vyhýbají stromům, na nichž mají svá hnízda divoké včely. Pokusy pak ukázaly, že slonům stačí zaslechnout bzučení rozzuřených včel, a to i z pouhé nahrávky, aby se co nejrychleji vzdálili. A nejen to, zvláštním hlasem varují před včelami i ostatní slony v okolí. Zajímavý poznatek může pomoci vesničanům s ochranou jejich polí. Když se součástí plotů kolem vesnic stanou včelí úly, většinu sloních stád to od nájezdu na úrodu odradí. A včelí med, který zemědělci od včel získají, je jakýmsi bonusem navíc.

Lvice nevadí

Při sledování afrických slonů zaznamenali vědci ještě jeden zajímavý moment v jejich chování. Když zaslechnou v savaně řev lva, poslouchají a zjišťují, zda jsou to lvice nebo lví samci. Ti jsou o polovinu větší a silnější než lvice a jsou to jediní predátoři, kteří slony aktivně loví. Mladého slona zdolá i jeden dospělý lev, většinou ale útočí ve dvou nebo v početnější smečce. Sloni proto považují za moudřejší před dospělými lvími samci ustoupit. A ustoupí i v případě, že je jim řev lva pouštěn z nahrávky v blízkosti vesnice. 

Noční sledování

Po zkušenostech s africkými slony se nyní vědci zaměřili i na chování indických slonů a sledovali jejich reakce na hlas velkých koček. Je to navíc poprvé, kdy sledovali slony a jejich chování v noci. Na přístupové cesty k polím nainstalovali kamery pro noční vidění a v jejich blízkosti pak pouštěli nahrávky vrčení levharta nebo tygra. Nahrané videozáznamy potvrdily předpoklad, že sloni na vrčení velkých koček opravdu reagují, ale na každý druh jiným způsobem.

Před tygrem tiše

Skutečné nebezpečí pro slony představuje jen tygr, který je schopen zaútočit na mláďata nebo mladé jedince. Proto se sloni, když zaslechli jeho vrčení, v naprosté tichosti vzdálili. Naproti tomu mnohem menší levhart je nijak neohrožuje, není zaznamenán jediný útok této kočky na slony. Právě naopak, je to levhart, který se jim vyhýbá. Přesto sloni reagují i na jeho hlas. Předtím ale, snad proto, že jsou neobvyklou drzostí levharta zmateni, výhružně mávají ušima a troubí. Nakonec ale pro jistotu také ustoupí. Vědci se proto domnívají, že nahrávky vrčení tygrů nebo levhartů udrží indické slony v bezpečné vzdálenosti od vesnic a polí. A to by mohlo pomoci oběma stranám: slonům i lidem.

 

 

Tajemství nočního života slonů

Tajemství nočního života slonů

Tajemní kyklopové: Co zavinily lebky slonů

Tajemní kyklopové: Co zavinily lebky slonů

Krutá příroda i realita: Fotograf schytal gigantickou sloní nálož

Krutá příroda i realita: Fotograf schytal gigantickou sloní nálož

Klíčová slova:
zvire, sloni
 

Články odjinud