Sloni bez klů: Bezzubé polovině chybí nástroje

Sloni bez klů: Bezzubé polovině chybí nástroje
Sdílej
 
Sloní kly představují pro pytláky cennou trofej. Kvůli člověkem vynucené „umělé evoluci" se čím dál častěji objevují sloni bez klů. Ale kly jsou pro slony důležitý nástroj k získávání potravy, pokud jej nemají, nutně to ovlivňuje jejich chování.

Stejně jako jsou nosorožci hubeni kvůli rohům, se pro slony staly prokletím jejich kly – přeměněné řezáky, jejichž zubovina byla ceněným materiálem pro různé ozdobné předměty. V některých populacích slona afrického došlo následkem lovu ke zmenšení průměrné velikosti klů. Extrémem jsou takové, kde se abnormálně zvýšil počet slonů, kteří nemají vůbec žádné kly.

Slonovina a zbraně

Ve druhé polovině 20. století sužovala jihoafrický stát Mosambik občanská válka, která trvala 15 let. Jejími oběťmi se stali i sloni. 90 % místní populace bylo pozabíjeno pro slonovinu, jejíž prodej financoval nákupy zbraní. Nejprve byli vybiti sloní samci, kteří mají mohutnější kly než samice. Poté se pozornost pytláků stočila ke starším samicím.

„Bezzubá“ polovina

Slonice, která neměla kly, měla větší šanci pytlákům uniknout. Mezi přeživšími občanské války, která skončila v roce 1992, proto bylo víc než 50 % dospělých sloních samic bez klů. A tento trend pokračuje i nadále: Zatímco v jiných populacích se podíl slonic, kterým se nevyvinou kly, pohybuje mezi 2 a 4 %, v Mozambiku kly nemá celá třetina samic, které se narodily po válce.

Sloni bez klů se normálně rodí jen vzácně. Vybíjení však jejich počet zvyšuje •  Profimedia.cz

Slonům chybějí nástroje

Na první pohled se zdá, že sloni bez klů, kteří nyní žijí v mosambickém národním parku Gorongosa, prospívají a kly jim vlastně nechybí. Odborníci se však podobně jako u nosorožců obávají. Kly jsou pro slony důležitý nástroj k získávání potravy, pokud jej nemají, nutně to ovlivňuje jejich chování. Sloni bez klů se například pohybují na větším území, což naznačuje, že hledání potravy je pro ně obtížnější.

Ztráta klů postihne i jiná zvířata

Slon je navíc klíčový druh afrických ekosystémů, který tím, že kly vyhrabává díry do země a strhává kůru ze stromů, zpřístupňuje vodu a minerální látky vytváří životní prostředí jiným živočichům. Na aktivitách slonů, které vyžadují kly, tak nepřímo závisí řada dalších druhů.

Umělá evoluce: Jak se zmenšují rohy a ztrácejí kly

Umělá evoluce: Jak se zmenšují rohy a ztrácejí kly

Sloní vychovatelé: Staří sloni uklidňují mládež

Sloní vychovatelé: Staří sloni uklidňují mládež

Nosorožci bez rohů: Co dokáže pila

Nosorožci bez rohů: Co dokáže pila

 

Články odjinud