Do nejstaršího lesa v Evropě vtrhly motorové pily

Sdílej
 
Na východě Polska u běloruských hranic leží poslední zbytky původního pravěkého pralesa, který kdysi pokrýval většinu Evropy. Nyní do tohoto lesa, starého osm tisíc let, však přes protesty polských ochránců přírody přijela dřevorubecká technika a začalo kácení mnohdy i velmi starých stromů.

Bělovežský prales leží ve východním Polsku u hranic s Běloruskem. Je to poslední významný zbytek pravěkého lesa, který kdysi pokrýval většinu nížin Evropy a přežil v této podobě přibližně osm tisíc let. Tento les je domovem divokého bizona evropského a také medvědů, vlků, bobrů, vyder, obrovského množství ptáků, rostlin a hmyzu.

Foto
Jádro lesa, 4 700 ha, bylo v roce 1979 Unescem vyhlášeno za světové přírodní dědictví, dalších 10 tisíc ha tvoří národní park. A okolo parku je území o rozloze 50 000 ha, které povětšinou vyrostlo až mnohem později. Problémem však je, že stopy původního pravěkého lesa nejsou jen koncentrovány v přísně chráněné vnitřní zóně, ale jsou rozsety po celém lese.
Některé stromy byly napadeny škůdci a poté, co byl v květnu vyhlášen nový plán údržby Bělovežského pralesa, který zrušil více než stoletý zákaz porážení stromů v této oblasti, bylo umožněno jejich kácení. Za dva měsíce padlo mnoho velmi starých stromů, i z prapůvodních oblastí. Ochránci přírody, kteří proti tomuto rozhodnutí protestovali a požadovali, aby byl les ponechán vlastnímu vývoji, se nyní hodlají obrátit na Evropskou unii, aby tuto devastaci zastavila.

Autor

Filip Janovský

 

Články odjinud