Živá voda

Živá voda
Sdílej
 
Mohlo by se zdát, že ve chvíli, kdy rýpadla vyhrabou poslední hnědouhelnou žílu, jakýkoliv život ve vytěžené jámě končí. Ale tak to není - začíná rekultivace, která má za úkol život do mrtvé zóny vrátit.


Pokud jste se v poslední době octli v Mostě, mohli jste být svědky zajímavé podívané. Velkou rourou proudí do prostoru bývalého dolu Most-Ležáky (v místech, kde stávalo město Starý Most, které padlo za oběť těžbě) voda z řeky Ohře. Ta má za úkol naplnit budoucí největší české jezero, jehož plocha bude úctyhodných 311 hektarů. "To znamená, že bude o polovinu větší než Máchovo," počítá Růžena Martínková z MUS.

Rekultivace má několik fází

Rekultivace (pdf)
Ale zatopení je jen jedna z možností, jak do šedivé krajiny vyplněné hlušinou vrátit barvy. "Společnost MUS rozděluje rekultivace do čtyř typů: vodní (138 hektarů), zemědělské (1522 hektarů), lesnické (3012 hektarů) a tzv. ostatní (parkové úpravy, rekreační zeleň - 1641 hektarů)," vysvětluje Martínková. Je možné nějak spočítat, jak velkou plochu jste už vlastně obnovili? "Za celou historii rekultivačních prací - datuje se zhruba od 50. let 20. století - bylo na Mostecku zrekultivováno celkem 6313 hektarů ploch," odpovídá.

A změny na krajině jsou skutečně viditelné. Na bývalé výsypce vznikl autodrom, kde se střetávají například závodní kamiony v rámci seriálu mistrovství Evropy, hipodrom a řada menších či větších vodních nádrží a rekreačních zón.

Naše dobrodiní, či povinnost?


Může se to zdát málo, ale práce na nepevném povrchu, který se ještě řadu let po zasypání pohybuje, je problematická. Své o tom ví i David Maštálka, jehož ilustraci k tématu naleznete na předchozí dvoustraně. Je i autorem projektu rodinného domu na výsypce mosteckého dolu Ležáky a při práci musel brát v potaz řadu nestálých vlastností povrchu, které by vyvážila stavba nosné konstrukce a zapuštění železobetonových pilotů-patek (viz box Maštálkovy domky). Avšak ať už je rekultivace jakkoliv náročná a nákladná, máme potřebu narušené krajině co nejšetrněji vracet alespoň jakžtakž přijatelnou tvář. Rekultivace je v tomhle smyslu to nejmenší.


Jak se dobře vypořádat s důsledky povrchové těžby, ukázali v Německu. Z dolu v Gräfen-Heinichenu udělali jezero s jedním ostrovem Ferropolis, na němž ze starých rýpadel vytvořili prostor připomínající starořecká divadla. Místo je vhodné pro pořádání kulturních událostí - například obrovský hudební festival Melt!.

Dřevěné řešení


Autor

Ondřej Stratilík

 

Články odjinud