Soutěž UFO základna se blíží: Jak bydlí mimozemšťani?

Soutěž UFO základna se blíží: Jak bydlí mimozemšťani?
Sdílej
 
Lidi mají dům. Šneci mají ulitu. Ptáci mají hnízdo. Slepice mají kurník... Jak ale bydlí mimozemšťani? Ukaž nám, jak si představuješ UFO základnu!

 

Postav UFO dům, označ ho plakátem UFO základna, který najdeš už v ABC 6/2012 (vychází 13. března). Pak to celé vyfoť a fotky nahraj na webu ábíčka. Co dál? Je třeba držet si palce nebo pěsti, ale hlavně hlasovat. Která základna bude nejlepší? Hrát se bude o skvělé dárky.

 

Soutěž začíná už 13. března v tištěném ABC a na www.abicko.cz!

 

Mass Effect 3: Bereme si Zemi zpátky!

Mass Effect 3: Bereme si Zemi zpátky!

Návštěvy z vesmíru: Létají k nám ufoni?

Návštěvy z vesmíru: Létají k nám ufoni?

Formule riskantně brousí zasněžené závodiště

Formule riskantně brousí zasněžené závodiště

 

Pravidla soutěže UFO ZÁKLADNA

Soutěž UFO základna probíhá v období od 13.3. 2012 od 13:00 do 5.6. 2012 na internetových stránkách www.abicko.cz a v časopise ABC. Soutěží se s fotografiemi v souladu s tématem a pravidly soutěže. Fotografie mohou přihlásit pouze jejich autoři.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s., IČ 40766713, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské republice:

- do 20 let věku včetně. Pro věk účastníka je rozhodující datum přihlášení fotografie do soutěže, v den přihlášení první fotografie nesmí účastník dosáhnout 21 let

- jenž jsou pedagogickými pracovníky, pokud se účastní kategorie školní kolektivy s fotogalerií zobrazující školní kolektiv. V tomto případě se věkový limit uvedený v bodě a) u účastníka soutěže neuplatní

- jenž jsou rodiči, resp. zákonnými zástupci dítěte zobrazeného na soutěžní fotogalerii, pokud se účastní kategorie rodinné kolektivy. V tomto případě se věkový limit uvedený v bodě a) u účastníka soutěže neuplatní.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Každý účastník soutěže může do soutěže zaslat maximálně 1 fotografickou galerii o max. 10  fotografiích.  Fotografie obsahující plakát UFO základny musí být do soutěže nahraná v galerii jako první.

Soutěžní fotografie musí odpovídat tématu soutěže a první soutěžní fotografie nahraná do fotogalerie musí zobrazovat kreativně ztvárněnou základnu /obydlí, označené Plakátem UFO ZÁKLADNY, které soutěžící naleznou v časopise ABC č. 6/2012 (dále jen „plakát“), vyfocený bez rušivých prvků, aby byl plakát dobře viditelný. Plakát UFO základna vychází ABC č. 6, který je v prodeji od 13.3.2012

 

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie,

a) které neodpovídají zadanému tématu

b) které obsahují prvky násilí či erotické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,

c) které by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií Provozovatele,

d) které neobsahují dobře viditelný plakát UFO základny,

e) u kterých byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

 

Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené fotografie a že tato fotografie je původní,

b) disponuje veškerými právy k této fotografii

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel,užitím fotografie dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

d) v případě, že je účastník soutěže mladší 15-ti let, přihlašuje fotografie do soutěže se souhlasem alespoň jednoho zákonného zástupce nebo učitele (v případě přihlášení do kategorie školní kolektivy).

 

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým a obchodním aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či multimediálních nosičích či pomocí mobilních telefonů.


Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá v následujících kategoriích:

ŠKOLNÍ KOLEKTIVY – fotografie zobrazující kromě doupěte dle shora uvedeného popisu i školní kolektiv

RODINNÉ KOLEKTIVY – fotografie zobrazující kromě doupěte dle shora uvedeného popisu i rodinný kolektiv

Soutěžící může do soutěže přihlásit svou fotogalerii pouze do jedné soutěžní kategorie. Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením soutěžní fotogalerie  v souladu s harmonogramem soutěže uvedeným níže. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil.
Minimální ani maximální počet soutěžících v jednotlivých kategoriích není omezen.


Harmonogram:

Přihlašování: 13.3. 2012 od 12:00 hod.– 24.4.  2012 do 12:00 hod

Internetové hlasování:  24.4. 2012 od 12:00 hod. – 22.5. 2012 od 12:00 hod.

Vyhlášení vítězů a speciální ceny šéfredaktora: 5.6. 2012 v tištěném ABC

Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.abicko.cz. U fotografie je účastník soutěže povinen uvést jméno, věk a popisek k fotografii.  Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

Způsob hlasování a limity hlasů

Uživatelé internetových stránek rozhodnou na www.abicko.cz hlasováním dle vlastních preferencí (tzn. podle zajímavosti zpracování fotografie zobrazující doupě označené plakátem)  o pořadí jednotlivých fotogalerií, a to v období určeném pro hlasování. Ceny získává v každé kategorii 10 fotogaleriíí umístěných na 1. – 10. místě.  V případě rovnosti hlasů rozhoduje o konečném umístění dřívější datum a čas přihlášení první fotografie z fotogoalerie do soutěže.

Veřejné hlasování je omezeno na 5 hlasů na jeden počítač pro každou fotogalerii za hodinu, 5 hlasů na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 5 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od 22:00 do 6:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie se v internetovém hlasování umístily na
1. místě v kategorii ŠKOLNÍ KOLEKTIVY, získají : 3D televizi od LG,  20 knih Star Wars: Klony útočí,

Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie se v internetovém hlasování umístily na
1. místě v kategorii RODINNÉ KOLEKTIVY, získají 3D televizi od LG a sadu knih (1x Star Wars: Klony útočí, 1x Star Wars, 1x Panovníci, 1x Co, jak, proč Lidské tělo, 1x Garfieldova dobrodružství),

Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie se v internetovém hlasování umístily na
2. místě v kategorii ŠKOLNÍ KOLEKTIVY, získají : 3D monitor LG ,

Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie se v internetovém hlasování umístily na
2. místě v kategorii RODINNÉ KOLEKTIVY, získají : 3D monitor LG ,

Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie se v internetovém hlasování umístily na
3. místě v kategorii ŠKOLNÍ KOLEKTIVY, získají : Domácí kino Samsung HTZ110,

Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie se v internetovém hlasování umístily na
3. místě v kategorii RODINNÉ KOLEKTIVY, získají : Domácí kino Samsung HTZ110,

Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie se v internetovém hlasování umístily na
4. místě v kategorii ŠKOLNÍ KOLEKTIVY, získají : Digitální kamera SONY SX 33E,

Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie se v internetovém hlasování umístily na
4. místě v kategorii RODINNÉ KOLEKTIVY, získají : Digitální kamera SONY SX 33E,

Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie se v internetovém hlasování umístily na
5. – 10.  místě v kategorii ŠKOLNÍ KOLEKTIVY, získají : hru Stiga hokej,

Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie se v internetovém hlasování umístily na
5.- 10.  místě v kategorii RODINNÉ KOLEKTIVY, získají : hru Stiga hokej.

CENA ŠÉFREDAKTORA - Soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jež vybral šéfredaktor získají cenu šéfredaktora : Roční předplatné časopisu ABC a sadu  knih (1x Star Wars: Klony útočí, 1x Star Wars, 1x Panovníci, 1x Co, jak, proč Lidské tělo, 1x Garfieldova dobrodružství)

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.abicko.cz nejpozději do 5.6. 2012. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 19. 6. 2012. Výhra bude předána v sídle Provozovatele. Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce. V případě výherců, jimiž jsou osoby mladší 15-ti let, je podmínkou převzetí výhry i osobní účast alespoň jednoho zákonného zástupce takového výherce a prokázání totožnosti výherce osobou zákonného zástupce.  Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení  pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně,  je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.

 

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Klíčová slova:
abc, ufo, zakladna, soutez
 

Články odjinud