Sbírejte s námi Kvarteta ABC!

Sdílej
 
Od čísla 3 se v ABC objevují série sběratelských kartiček Každá série bude mít osm dílů, celkem tedy získáte vždy 32 kartiček s obrázkem nějakého zvířete, stroje, zbraně, letadla atd. a jeho stručným popisem. Kartičky nemusíte jen pasivně sbírat, lze s nimi také hrát různé hry.

POMŮCKY A POTŘEBY

K výrobě budete potřebovat nůžky, nůž na narýhování, lepidlo a čtvrtku.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Pro dostatečnou pevnost karet vlepíte mezi rubovou a lícovou stranu karty čtvrtku. Stránku s kartami odstřihněte z časopisu. Nejprve narýhněte tupou stranou nože linii označenou šipkami. Pak karty obraťte, podle vytlačené rýhy přeložte rubem na sebe a zarýhněte. Rubovou stranu části s obrázky zvířat natřete lepidlem (nejlépe KORES) a čtvrtku přilepte až k narýhnutému ohybu. Natřete lepidlem i zbývající část rubu karet, přeložte a obě půlky slepte k sobě. Vše nechte pod zátěží dostatečně proschnout. Nakonec jednotlivé karty pečlivě vystřihněte podle obrysu na lícové straně. Máte hotové čtyři karty z nových kvartet. Stejným způsobem postupujte u karet v dalších číslech ABC.


JAK HRÁT KVARTETA

Hra je určena pro tři až šest hráčů. Cílem je nasbírat co nejvíc čtveřic (kvartet) kartiček patřících k sobě. Na každé kartě je vyobrazen jeden druh a vyjmenované další tři, které do série chybějí. Hráč, který začíná, požádá libovolného spoluhráče o některou z karet, která mu chybí do úplné čtveřice. Pokud ji spoluhráč vlastní, odevzdá ji a hráč pokračuje. Pokud ji nevlastní, je na řadě tázaný spoluhráč. Hráči mohou žádat pouze karty z té čtveřice, z níž alespoň jednu drží v ruce.

PŘEBÍJENÁ S KVARTETY

Při druhé variantě hry s kvartety jde o čísla. Hra je určena pro dva až šest hráčů. Rozdávající rozdá všechny karty. Každý položí svůj balíček lícovou stranou dolů, pouze vrchní kartu nechá lícovou stranou nahoru. Začíná hráč po levé ruce rozdávajícího a oslovuje hráče po své levé ruce. Z možností vrchní karty zvolí jeden z číselných údajů jímž chce přebíjet údaj svého souseda. Příklad: Lev - váha 250 kg. Sousední hráč má na vrchu balíčku papouška s váhou pouhých 160 gramů, tedy nižší, a o svou kartu přichází. Hráč s vyšší hodnotou zasune obě karty dospodu balíčku (rubem navrch). Pokračuje hráč, který byl osloven, obrátí vrchní kartu a oslovuje dalšího po levé ruce. Hra končí v okamžiku, kdy jeden hráč získá od ostatních všechny karty.
ZVÍŘATA SVĚTA.
(V ABC číslo 3 - 10)

Šelmy kočkovité (3/2005)
Foto

Lidoopi (4/2005)
Foto

Papoušci (5/2005)
Foto

Kytovci (6/2005)
Foto

Ještěři (7/2005)
Foto

Sovy (8/2005)
Foto

Šelmy psovité (9/2005)
Foto


ÚDAJE NA KARTĚ

Kromě názvu zvířete na obrázku se dozvíte, kde zvíře žije a jestli je hojné, nebo naopak vzácné či dokonce ohrožené.

Délka zvířete

Zoologové používají několik údajů o velikosti živočicha, měří délku jeho těla, ocasu, nebo rozpětí křídel, a také jeho celkovou délku od špičky čenichu či zobáku až po špičku ocasu. Právě tento poslední rozměr v centimetrech najdete na kartičce. Velikost jedinců v rámci druhu mírně kolísá (podobně jako u lidí), uvádíme proto vždy tu největší naměřenou hodnotu.

Březost/inkubace

Tento termín vyjadřuje dobu, po kterou nosí samice vyvíjející se zárodek v děloze (odborně - doba březosti) nebo za jak dlouho se vylíhne mládě z vykladeného vajíčka - tedy jak dlouho se zárodek ve vajíčku vyvíjí (doba inkubace). Nemusí se vždy jednat o dobu sezení na vejcích, např. plazi svá vajíčka vykladou na vhodné místo a o jejich inkubaci už se dále nestarají.

Váha zvířete

Podobně jako velikost, ani váha není u všech jedinců stejného druhu shodná. Navíc se často liší váha a velikost samců a samic stejného druhu, bývá to jeden z významných pohlavních rozdílů. I v tomto případě proto najdete na kartičce tu nejvyšší hodnotu, kterou zoologové zjistili (u velkých zvířat v kilogramech, u malých do jednoho kg v gramech).

Počet mláďat

Jde o významný údaj, který mimo jiné vypovídá o tom, jaké naděje má druh v přírodě na přežití. Ochrana či návrat ohrožených druhů, které mají jen jedno nebo dvě mláďata je mnohem obtížnější než u druhů, které jich mají vyšší počet.

 

Články odjinud