Elektronika pro každého - I

Sdílej
 
Počátkem dnešního dne, se bude na internetových stránkách ABC objevovat nový seriál Elektronika pro každého. První díly tohoto seriálu budou věnovány problematice výroby plošných spojů. V dalších dílech zabrousíme do oblasti součástek ať už aktivních, nebo pasivních a vysvětlíme si jejich princip spolu s příkladem využití v jednoduchém zapojení. První díl bude o tom co to vlastně plošný spoj je a kde se využívá.

Počátkem dnešního dne, se bude na internetových stránkách ABC objevovat nový seriál Elektronika pro každého. První díly tohoto seriálu budou věnovány problematice výroby plošných spojů. V dalších dílech zabrousíme do oblasti součástek ať už aktivních, nebo pasivních a vysvětlíme si jejich princip spolu s příkladem využití v jednoduchém zapojení. První díl bude o tom co to vlastně plošný spoj je a kde se využívá.

Foto
Plošný spoj, někdy označován zkratkou DPS ( Deska-Plošných-Spojů ) se využívá všude tam, kde je potřeba použít a propojit několik elektronických součástek pro funkci nějakého zařízení. Aby tyto součástky nebyly propojeny jen tak pomocí vodičů, což by jednak nevypadalo moc esteticky a na druhé straně by spolehlivost tohoto zařízení nebyla moc velká (představte si jak by byla například velká základní deska počítače, kdyby její součástky byly propojeny jen pomocí vodičů) začali se již v počátcích elektroniky používat plošné spoje. Plošný spoj tedy nahrazuje propojení pomocí vodičů tenkými, vodivými cestami z mědi umístěnými na nosné destičce.
Foto
Základem každého plošného spoje je cuprextit. Ve své podstatě se jedná o sklolaminátovou desku ( ta tvoří nosnou část ), na která je jednostranně obr.1 b) , nebo oboustranně obr.1 a) naplátována měděná fólie o síle několika mikrometrů, která tvoří po odleptání přebytečné mědi propojovací cesty. Pro většinu amatérských elektronických návodů se používá cuprextit jednostranný, na ten se součástky umisťují pouze na jednu stranu obr.2 a).Cuprextit oboustranný se používá hlavně pro složitější výrobky. Na ten se součástky umisťují oboustranně obr.2 b) a s ohledem na co nejmenší rozměry se používají součástky typu SMD, o kterých si něco více řekneme v některém z příštích dílů. Vlastní výroba plošného spoje se dá rozdělit do několika kroků přičemž každý krok má svá úskalí.
Příště začneme s krokem prvním a to s přenesením obrazce na cuprextitovou desku.Popíšeme si několik způsobů přenosu předlohy obrazu a také si vysvětlíme správný postup při vrtání otvorů pro vývody součástek.