Elektronika pro každého - III

Sdílej
 
V předchozích dvou dílech jsme si vysvětlily co to plošný spoj je a jak se na kuprextitovou desku přenese obrazec předlohy plošného spoje. Dnes si řekneme něco o leptání a o zásadách na které by jsme neměli při tomto kroku zapomenout.

Výroba plošného spoje - vyleptání obrazce
Pro naši amatérskou výrobu nám plně vyhoví leptací lázeň tvořená roztokem chloridu železitého ( FeCl3 ). Ten je dostatečně silný na to, aby odleptal přebytečnou měď, ale slabý na to, aby při krátkém působení porušil vrstvu lihového fixu, kterým jsme překreslily obrazec na kuprextit.

Foto
Jak tedy budeme postupovat ? Již nakreslený plošný spoj obr.1 a) necháme po obtažení dobře zaschnout. Může nám pomoci například stolní lampa, ke které desku na chvíli přiblížíme, nebo topení. Zaschlý spoj můžeme dát leptat. Do vhodné plastové nádoby, zdůrazňuji plastové, protože chlorid železitý leptá i kov, ( vhodná je například miska od polárkového dortu, kterou naplníme tak z jedné třetiny ) položíme kuprextit mědí směrem dolů a ponecháme ho pokud možno plavat na hladině, ulehčí se mám tím práce. Zbytky mědi budou padat na dno a nebudou se hromadit na desce. Při pokládání nebudeme desku klást na hladinu leptadla celým povrchem najednou, ale přiložíme jeden okraj desky a postupně ji budeme na hladinu pokládat. Zmenší se tak riziko, že se pod ni dostane na některých místech vzduch, který by nám zkomplikoval leptání tím, že by se toto místo neleptalo tak rychle, jako ostatní části, a nebo by se nevyleptalo vůbec, což je jednou z častých chyb při leptání.
Pokud se nám desku podařilo položit do leptací lázně tak, že plave na hladině, můžeme pozorovat její leptání. To je provázeno tím, že začnou prosvítat světlá místa, která se zvětšují a zůstávají jen cesty pod lihovým fixem.
Jakmile je deska vyleptána ( to poznáme tak že jsou vykresleny jen cesty pod lihovým fixem ) vyjmeme ji z lázně a omyjeme vodou. Při dlouhodobém ponechání desky v leptací lázni by se nám totiž mohly cesty pod fixem také odleptat. Výsledkem leptacího procesu by měl být obr.1 b), přebytečná měď se odleptala a zůstaly jen cesty pod lihovým fixem. Omytou desku očistíme lihem, tím odstraníme lihový fix pod kterým se objeví vodivé cesty tvořené mědí obr.1 c) , jejichž kvalita je především
Foto
ovlivněna naší pečlivostí při kreslení. Pokud jsme při kreslení postupovali pečlivě bude výsledek velice dobrý. Takto zhotovený plošný spoj můžeme začít osazovat součástkami, ale o pájení a věcech souvisejících si řekneme něco příště.
Na závěr ještě pár zásad, které bychom měli při leptání dodržovat:
- do leptací lázně nevkládejte železné předměty po čase se rozpustí.
- při manipulaci s plošným spojem v lázni používejte nástroj ( například umělohmotnou pinzetu ) a ne vlastní prsty, sice se vám nerozpustí, ale jde to docela špatně umýt a výrobce zcela jistě ví proč na nádobu umístil značku žíravina.