Elektronika pro každého - IX

Sdílej
 
Dioda je jednou z prvních polovodičových součástek se kterými se seznámíme. Obecně se polovodiče vyznačují schopností vést elektrický proud za splnění určitých podmínek.

Polovodičová dioda

Foto
Dioda je jednou z prvních polovodičových součástek se kterými se seznámíme. Obecně se polovodiče vyznačují schopností vést elektrický proud za splnění určitých podmínek.
Uvnitř každé diody nalezneme jeden polovodičový přechod PN tvořený krystalem u něhož jsme technologickou úpravou docílili toho, že jedna jeho část obsahuje volné elektrony se záporným nábojem a druhá část má nedostatek volných elektronů, po kterých zbudou prázdné díry. Ta část krystalu, která má přebytek elektronů vytvoří vodivost typu N ( negativní ) a část druhá s nedostatkem volných elektronů vodivost typu P ( pozitivní ). Styk obou vodivostí se nazývá přechod PN.
Foto
Foto
Jak jsme již řekli v úvodu každý polovodičový přechod se za splnění různých podmínek chová jinak a to zejména podle polarity napětí přivedeného na jeho oba konce s různou vodivostí tedy N a P. Této vlastnosti je využito u polovodičové diody. Podle způsobu zapojení buď elektrický proud propouští, hovoříme o zapojení v propustném stavu, nebo elektrický proud nepropouští a tom případě hovoříme o závěrném stavu. Na obr.1 můžeme vidět schématickou značku diody s označením vývodů: A – anoda – kladná elektroda a K – katoda – záporná elektroda. Na samotné diodě se většinou označuje katoda a to buď barevnou tečkou, nebo proužkem ( obr.1-dole ).
Foto
Stav, kdy dioda elektrický prou nepropouští můžeme vidět na obr.2 a). Katoda diody je zde připojena ke kladné svorce zdroje a proud tedy neteče – žárovka nesvítí. Na obr.2 b) je dioda zapojena obráceně, tedy katoda přes žárovku na záporný pól zdroje – žárovka svítí, proud tedy prochází. Při zapojování polovodičové diody musí být tedy anoda připojena ke kladnému pólu a katoda k zápornému.
Vlastnosti diody propouštět proud pouze jedním směrem se využívá například v usměrňovačích, kde propouští buď kladnou, nebo zápornou amplitudu střídavého napětí.
Na diodě vzniká také malý úbytek napětí zhruba 0,7V. Tento úbytek se například projeví v našem zapojení na svitu žárovky, která tak bude svítit o něco měně než při přímém napojení na zdroj.
Příště si něco řekneme o tranzistorech.